Current board

Het bestuur van de vereniging van ORAS bestaat uit vier studenten met verschillende studieachtergronden die actief zijn bij verschillende verengingen. Het bestuur bestaat uit drie (standaard) bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit een vierde bestuurslid (algemeen bestuurslid) dat tevens fractielid is. Hierdoor wordt een goede communicatie en samenwerking tussen bestuur en fractie gegarandeerd. De vereniging bestaat uit ongeveer 200 studenten die verder kijken dan alleen studiezaken en zich interesseren in medezeggenschap en beleidsvoering binnen de TU Delft.

EDG02928

David Sarkisian

Voorzitter ORAS

EDG02958

Dianne Harting

Secretaris ORAS

EDG02974-min

Annelotte Piekema

Penningmeester ORAS

Portret

Hielke Piera

Algemeen bestuurslid ORAS

De vereniging bestaat uit verschillende organen: onder andere het bestuur, de fractie, de Raad van Advies en haar leden (Algemene Leden Vergadering). Het bestuur roept vier keer per studiejaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) bijeen en organiseert maandelijks borrels en activiteiten voor zowel leden als geïnteresseerde studenten.

Het bestuur functioneert sinds studiejaar 2013-2014 als zelfstandig orgaan, voorheen werden eigenlijke bestuurstaken verdeeld over de fractieleden. Dit betekent dat het zelfstandig bestuur zich actief kan richten op het werven van nieuwe leden, het organiseren van borrels en activiteiten, en het laten groeien van de vereniging ORAS. Naast de standaard bestuurlijke taken als vergaderingen leiden, financiën bijhouden en fungeren als aanspreekpunt binnen de vereniging, zet het bestuur zich tevens in om interessante evenementen te organiseren. Denk aan een groot symposium, een debat met politieke helden of bestuurders, interessante lezingen, etc.

Het bestuur zoekt actief nieuwe leden! Geïnteresseerde studenten kunnen lid worden van ORAS. De ORAS-leden vormen samen een gezellige, breed geïnteresseerde club mensen met verschillende studie- en verenigingsachtergronden die ideeën uitwisselen en met elkaar discussiëren over de medezeggenschap

Wil jij ook mee praten over wat de fractie doet in de studentenraad, je mening delen over bepaalde onderwerpen en je ideeën kwijt? Word dan lid van de vereniging ORAS en laat je stem horen!

Meer over de bestuursleden

David Sarkisian

Phone number:
Age: 21
Studie: Technische wiskunde

Ik ben David Sarkisian en ik ben dit jaar voorzitter van het 7e bestuur van ORAS. In het begin van het collegejaar stel ik samen met mijn bestuursgenoten, Dianne, Annelotte en Hielke, allerlei plannen op en geven we onze visie vorm voor het aankomende jaar, ook wel ons beleid. Aan mij is de taak om ervoor te zorgen dat we de juiste stappen zetten richting die visie! Zo proberen we van ORAS een nog bruisendere vereniging te maken met actieve leden en proberen we nog meer nieuwe leden aan te trekken.

Om dat te kunnen bereiken moeten we ons niet enkel naar binnen richten, maar onze blik juist ook naar buiten werpen! Als verantwoordelijke voor de externe zaken bij ORAS probeer ik ook contact te leggen met verschillende partners, zodat de vereniging kan groeien en we onze visie nog beter kunnen realiseren met elkaar!

Annelotte Piekema

Phone number:
Age: 20
Studie: Convergentie master Transport, Infrastructuur & Logistiek

Hoi! Mijn naam is Annelotte Piekema, ik ben de penningmeester binnen het 7e bestuur van ORAS. Binnen ORAS ben ik samen met Tim Scholts, de penningmeester van de fractie, verantwoordelijk voor het geld binnen de vereniging. Ik zorg dat al onze evenementen geld hebben voor de organisatie en dat de incasso’s betaald worden. Om te zorgen dat er samenwerking kan zijn met bedrijven om ORAS te steunen, begeleid ik ook de Acquisitie commissie. Zo kunnen we samen zorgen dat ORAS kan groeien.
Bij een groeiende vereniging is natuurlijk de communicatie naar buiten belangrijk, daarom zal ik mij ook bezig houden met de promotie van de vereniging!

Dianne Harting

Phone number:
Age: 20
Studie: Technische Natuurkunde

Mijn naam is Dianne Harting en ik ben secretaris van bestuur 7 van ORAS. Aankomend jaar stuur ik de maandelijkse mail, waarin onder andere de updates van de fractie en het bestuur worden genoemd. Daarnaast ben ik de directe contactpersoon voor de leden van ORAS en houd ik het ledenbestand bij. Daarbij richt ik mij op alle interne contacten van ORAS, met als doel het levendig houden van de vereniging ORAS. Dit doe ik door het organiseren van sociale evenementen voor alle leden van ORAS. Samen met bestuur 7 ga ik dit jaar enthousiast tegemoet. Als je vragen, opmerkingen of ideeën over de vereniging hebt, stuur dan gerust een mailtje naar dianne@oras.nl

Hielke Piera

Phone number:
Age: 19
Study: Aerospace Engineering

My name is Hielke Piera and I’ll be ORAS’ head of marketing during the academic year 2019-2020. Lars, the head of Communications, and I form the so called Promo Team and we will focus on ORAS’ outward appearance. This way we will ensure that the students are up to date on the ins and outs of the TU Delft. We try to utilise as many channels as possible to reach the students. You can find us on Facebook, Instragram and on www.oras.nl. As ORAS we want to gather as much input from the students in Delft as possible to represent them to the best of our abilities. 3 to 4 times a year we perform a survey on the TU called the ‘ORAS komt naar je TU-dagen’, which roughly translates to ‘ORAS comes TU you’. This way we stay up to date on the students’ opinion.

Together with Yasmine I’ll fight for better facilities for the students. I’ll focus on the facilities on the campus, and Yasmine on the facilities regarding ICT. You can think of improving the study places, the transformation of lecture halls, and the plans for new buildings. You can also think of ameliorating the catering and retail in such a way that it serves the students. If you have any ideas for facilities on campus, please send an email to Hielke@oras.nl!

Within ORAS I’ll also be a member of the board as General Board Member. Together with the society’s part-time board I’ll organise, among other things, numerous activities for interested students who’d like to be informed of what’s happening at the university. ORAS’ board helps the faction, such that the faction can focus on tasks regarding the Student Council directly.

Word bestuur!

Ben je geïnteresseerd in het leiden van een groeiende vereniging met nog veel mogelijkheden tot eigen input? Lijkt het je leuk om parttime bezig te zijn met alle leden van ORAS? Je kunt dan solliciteren voor het bestuur! Mail je CV met motivatiebrief voor 15 januari 2017 naar het huidig bestuur via bestuur@oras.nl.

Weet je nog niet zeker of je wil gaan solliciteren? Je kunt ons altijd bereiken via 015-2781289 of kom even langs voor extra informatie op het hok, op Van Der Burghweg 2 (gebouw 26B).