Geschiedenis van onze vereniging

SCG 1973 – 1989

De geschiedenis van de vereniging ORAS start op 15 september 1973, toen SCG (Studenten Centrum Groep) vanuit de politieke partij CG (Centrum Groep) werd opgericht als tegenhanger van de AAG (Afdeling Actie Groepen) in de Universiteitsraad. In die tijd gold de WUB (Wet op de Universitaire Bestuurshervorming). De bestuursstructuur met deze wet was als volgt:

  •    De Universiteitsraad, welke bestond uit 1/3 studenten, 1/3 wetenschappelijk personeel en 1/3 ondersteunend personeel.
  •    Het College van Bestuur (CvB), wat de besluiten van de Universiteitsraad uitvoerde.

Omdat dit systeem als inefficiënt en log gezien werd, kreeg het CvB in de loop van de jaren door verscheidene aanpassingen in de WUB steeds meer macht. Dit zorgde echter voor veel onvrede tussen de Universiteitsraad en het CvB en tussen de verschillende Universiteitsraadfracties onderling.

ORAS 1990 – Heden

In 1989 bleek dat de SCG steeds meer stemmen aan het verliezen was. SCG had nog maar krap vier zetels en was erg veel met zichzelf als partij bezig. Promotie, opvolging, campagne etc. kostte zoveel tijd dat er van het raadswerk nog maar weinig terecht kwam. Een interim bestuur onder leiding van Ludo Bergkamp ging kijken wat er met de SCG moest gebeuren. Er werd een bestuur ingesteld dat zich bezig ging houden met de gang van zaken van de partij. Daaronder vielen de PR, opvolging, campagne etc. Zo kon de raad zich weer helemaal met het raadswerk bezig houden.

Om de nieuwe structuur te benadrukken werd een naamswijziging doorgevoerd. De naam SCG werd veranderd in Organisatie RAtionele Studenten (ORAS). Rationeel en pragmatisch waren altijd al termen die binnen de partij gevoerd werden en nu kwam dat ook terug in de naam.

Toen AAG ca. tien jaar later draagvlak begon te verliezen en de ORAS fractie groeide, is besloten om de bestuurstaken weer bij de fractie onder te brengen. Echter bleek in 2012/2013 dat de fractie niet alle doelstellingen van de vereniging kon uitvoeren. ORAS liep zo veel kansen mis om bijvoorbeeld nieuwe leden aan te trekken, de partij onder de aandacht te brengen bij ‘Jan Student’, haar visie uit te dragen en frisse input te krijgen van studenten. Er is toen een vier koppig bestuur (3 parttime + één lid vanuit de fractie) opgericht om deze doelstellingen te behalen en daarnaast ervoor te zorgen dat de fractie zich meer kan richten op de Studentenraads-inhoudelijke taken.

Het huidige bestuur (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Algemeen Bestuurslid) is dus verantwoordelijk voor de vereniging ORAS, maar organiseert ook activiteiten voor de naamsbekendheid van ORAS (als vereniging én partij).

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!