Huidig bestuur

Het bestuur van de vereniging van ORAS bestaat uit vier studenten met verschillende studieachtergronden die actief zijn bij verschillende verengingen. Het bestuur bestaat uit drie (standaard) bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit een vierde bestuurslid (algemeen bestuurslid) dat tevens fractielid is. Hierdoor wordt een goede communicatie en samenwerking tussen bestuur en fractie gegarandeerd. De vereniging bestaat uit ongeveer 200 studenten die verder kijken dan alleen studiezaken en zich interesseren in medezeggenschap en beleidsvoering binnen de TU Delft.

v.l.n.r. Mara Linssen, Marco Bak, Luc La Poutré & Sophie Sandy

Luc La Poutré

Voorzitter ORAS

Sophie Sandy

Secretaris ORAS

Marco Bak

Penningmeester ORAS

Mara Linssen

Algemeen bestuurslid ORAS

De vereniging bestaat uit verschillende organen: onder andere het bestuur, de fractie, de Raad van Advies en haar leden (Algemene Leden Vergadering). Het bestuur roept vier keer per studiejaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) bijeen en organiseert maandelijks borrels en activiteiten voor zowel leden als geïnteresseerde studenten.

Het bestuur functioneert sinds studiejaar 2013-2014 als zelfstandig orgaan, voorheen werden eigenlijke bestuurstaken verdeeld over de fractieleden. Dit betekent dat het zelfstandig bestuur zich actief kan richten op het werven van nieuwe leden, het organiseren van borrels en activiteiten, en het laten groeien van de vereniging ORAS. Naast de standaard bestuurlijke taken als vergaderingen leiden, financiën bijhouden en fungeren als aanspreekpunt binnen de vereniging, zet het bestuur zich tevens in om interessante evenementen te organiseren. Denk aan een groot symposium, een debat met politieke helden of bestuurders, interessante lezingen, etc.

Het bestuur zoekt actief nieuwe leden! Geïnteresseerde studenten kunnen lid worden van ORAS. De ORAS-leden vormen samen een gezellige, breed geïnteresseerde club mensen met verschillende studie- en verenigingsachtergronden die ideeën uitwisselen en met elkaar discussiëren over de medezeggenschap

Wil jij ook mee praten over wat de fractie doet in de studentenraad, je mening delen over bepaalde onderwerpen en je ideeën kwijt? Word dan lid van de vereniging ORAS en laat je stem horen!

Meer over de bestuursleden

Luc La Poutré

Leeftijd: 22
Studie: Civiele techniek

 

Hi, mijn naam is Luc en ik ben dit jaar de voorzitter van het ORAS bestuur. Als voorzitter ben ik de eindverantwoordelijke voor de vereniging ORAS. Dit jaar zal ik veel vergaderingen gaan leiden met een groot verschil in karakter. De belangrijkste zijn de drie algemene ledenvergaderingen en de discussieavonden, waarbij ik de discussie zal leiden.

Daarnaast ben ik de QQ’er voor de campagne ondersteunende commissie. dat betekent dat ik deze commissie begeleid en ondersteun. Ik neem ook zitting in de werkgroep die het meerjarenplan zal gaan opstellen.

Marco Bak

Leeftijd: 20
Studie: Technische Informatica

Heey! Ik ben Marco, dit jaar de Penningmeester van ORAS. Dat betekent dat ik dit jaar verantwoordelijk ben voor de financiën en boekhouding van de ORAS vereniging. Daarbij zal ik veel gaan samenwerken met de penningmeester van de ORAS fractie. Komend jaar begeleid ik ook de acquisitie commissie en zal daarmee helpen om samenwerkingen met bedrijven op te zetten.

Sophie Sandy

Leeftijd: 22
Studie: Technische Natuurkunde

 

Hoi hoi! Ik ben Sophie. Dit jaar zal ik mij bezighouden binnen het ORAS bestuur als secretaris. Ik moet zorgen dat dit jaar de notulen van de vergaderingen verzorgd worden, maar ook dat iedereen op de hoogte is van wat er staat te gebeuren zoals de ALV’s, de activiteiten en de maandelijkse ledenmail. Ook is het belangrijk dat de ledenadministratie in orde is. Kortom, ik zal van alles op de hoogte moeten blijven en iedereen op de hoogte moeten houden!

Daarnaast QQ ik de activiteitencommissie, die gedurende het jaar zal zorgen voor super leuke activiteiten voor student, ORAS lid en oud-ORAS leden!

Samen met de rest van het bestuur staan wij klaar voor de leden van ORAS en gaan wij dit jaar ons inzetten voor de bruisende vereniging!

Mara Linssen

Leeftijd: 20
Studie: Technische Besuurskunde

 

Haaaaii!! Ik ben Mara en ik ben volgend jaar de secretaris van de fractie van ORAS. Ik zal dus de agenda’s bijhouden en beheer de mailbox namens de fractie. Ik ben dus onder andere druk bezig met de fractie up to date houden van alle nieuwtjes en vragen van studenten. 

 

Daarnaast zal ik me bezig gaan houden met de portefeuille onderwijs. Ik ga verder met de onderwerpen: studiesucces, studiebegeleiding, LDE en de strategische agenda. Super interessant en super gaaf!! Ook neem ik namens ORAS deel aan de SVR-O. In dit overleg worden de ontwikkelingen en problemen rondom onderwijs besproken met de commissarissen onderwijs van de studieverenigingen.

 

Last but not least, zit ik ook in het bestuur van de vereniging ORAS, als Algemeen Bestuurslid. Samen met bestuur ben ik verantwoordelijk voor de vereniging ORAS en zullen we mega leuk activiteiten gaan organiseren voor studenten.

 

Word bestuur!

Ben je geïnteresseerd in het leiden van een groeiende vereniging met nog veel mogelijkheden tot eigen input? Lijkt het je leuk om parttime bezig te zijn met alle leden van ORAS? Je kunt dan solliciteren voor het bestuur! Mail je CV met motivatiebrief voor 15 januari 2021 naar het huidig bestuur via bestuur@oras.nl.

Weet je nog niet zeker of je wil gaan solliciteren? Je kunt ons altijd bereiken via +31 6 30637740 of kom even langs voor extra informatie op het hok, op Van Der Burghweg 2 (gebouw 26B).