Huidig bestuur

Het bestuur van de vereniging van ORAS bestaat uit vier studenten met verschillende studieachtergronden die actief zijn bij verschillende verengingen. Het bestuur bestaat uit drie (standaard) bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit een vierde bestuurslid (algemeen bestuurslid) dat tevens fractielid is. Hierdoor wordt een goede communicatie en samenwerking tussen bestuur en fractie gegarandeerd. De vereniging bestaat uit ongeveer 200 studenten die verder kijken dan alleen studiezaken en zich interesseren in medezeggenschap en beleidsvoering binnen de TU Delft.

v.l.n.r. Madelon van Haften, Jop Kamphuis, Pien Landman, Thomas Herrebout

Jop Kamphuis

Voorzitter ORAS

Pien Landman

Secretaris ORAS

Thomas Herrebout

Penningmeester ORAS

Madelon van Haften

Algemeen bestuurslid ORAS

De vereniging bestaat uit verschillende organen: onder andere het bestuur, de fractie, de Raad van Advies en haar leden (Algemene Leden Vergadering). Het bestuur roept vier keer per studiejaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) bijeen en organiseert maandelijks borrels en activiteiten voor zowel leden als geïnteresseerde studenten.

Het bestuur functioneert sinds studiejaar 2013-2014 als zelfstandig orgaan, voorheen werden eigenlijke bestuurstaken verdeeld over de fractieleden. Dit betekent dat het zelfstandig bestuur zich actief kan richten op het werven van nieuwe leden, het organiseren van borrels en activiteiten, en het laten groeien van de vereniging ORAS. Naast de standaard bestuurlijke taken als vergaderingen leiden, financiën bijhouden en fungeren als aanspreekpunt binnen de vereniging, zet het bestuur zich tevens in om interessante evenementen te organiseren. Denk aan een groot symposium, een debat met politieke helden of bestuurders, interessante lezingen, etc.

Het bestuur zoekt actief nieuwe leden! Geïnteresseerde studenten kunnen lid worden van ORAS. De ORAS-leden vormen samen een gezellige, breed geïnteresseerde club mensen met verschillende studie- en verenigingsachtergronden die ideeën uitwisselen en met elkaar discussiëren over de medezeggenschap

Wil jij ook mee praten over wat de fractie doet in de studentenraad, je mening delen over bepaalde onderwerpen en je ideeën kwijt? Word dan lid van de vereniging ORAS en laat je stem horen!

Leer het bestuur kennen

Hi, mijn naam is Jop en ik ben dit jaar de voorzitter van het ORAS bestuur. Als voorzitter ben ik de eindverantwoordelijke voor de vereniging ORAS. Dit jaar zal ik veel vergaderingen gaan leiden met een groot verschil in karakter. De belangrijkste zijn de drie algemene ledenvergaderingen en de discussieavonden, waarbij ik de discussie zal leiden.

Daarnaast QQ ik de activiteitencommissie, die gedurende het jaar zal zorgen voor super leuke activiteiten voor studenten, ORAS leden en oud-ORAS leden

Hoi hoi! Ik ben Pien. Dit jaar zal ik mij bezighouden binnen het ORAS bestuur als secretaris. Ik moet zorgen dat dit jaar de notulen van de vergaderingen verzorgd worden, maar ook dat iedereen op de hoogte is van wat er staat te gebeuren zoals de ALV’s, de activiteiten en de maandelijkse ledenmail. Ook is het belangrijk dat de ledenadministratie in orde is. Kortom, ik zal van alles op de hoogte moeten blijven en iedereen op de hoogte moeten houden!

Daarnaast ben ik de QQ’er voor de campagne ondersteunende commissie. Dat betekent dat ik deze commissie begeleid en ondersteun.

Samen met de rest van het bestuur staan wij klaar voor de leden van ORAS en gaan wij dit jaar ons inzetten voor de bruisende vereniging

Heey! Ik ben Thomas, dit jaar de Penningmeester van ORAS. Dat betekent dat ik dit jaar verantwoordelijk ben voor de financiën en boekhouding van de ORAS vereniging. Daarbij zal ik veel gaan samenwerken met de penningmeester van de ORAS fractie. Komend jaar begeleid ik ook de acquisitie commissie en zal daarmee helpen om samenwerkingen met bedrijven op te zetten

Hoi, Ik ben Madelon! Naast dat ik in de fractie zit, ben ik ook onderdeel van het bestuur van ORAS. Hierdoor ben ik goed op de hoogte van wat er bij beide groepen speelt en waar iedereen mee bezig is. Zo kan ik ervoor zorgen dat er een goede samenwerking is tussen bestuur en fractie!

Word bestuur!

Ben je geinteresseerd in het leiden van een groeiende vereniging met nog veel mogelijkheden tot eigen input? Lijkt het je leuk om parttime bezig te zijn met alle leden van ORAS? Je kunt dan solliciteren voor het bestuur! Mail je CV en een kort motivatiebrief voor 1 mei naar het huidige bestuur via bestuur@oras.nl

Weet je nog niet zeker of je wil gaan solliciteren? Je kunt ons altijd bereiken via +31 6 40288979 of kom even langs voor extra informatie op het hok, op Van der Burghweg 2 (gebouw 26B).

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!