Huidige fractie (2022/2023)

Fractie 50 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2022/2023. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 7 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. 

v.l.n.r. Fien de Mol van Otterloo, Sanne Koomans, Maarten de Jong, Marten Leenders, Julie Tazelaar, Isabel Mens, Bart van Koeveringe

ORAS fractie

Marten Leenders

Voorzitter

marten@oras.nl

Functie: Voorzitter Centrale Studenten Raad en Voorzitter ORAS
Portefeuille: Onderwijs
Specialisatie: Reglementen

Fien de Mol van Otterloo

Secretaris

fien@oras.nl

Portefeuille: Faciliteiten – ICT
Specialisatie: Onderzoeksreis

Bart van Koeveringe

Penningmeester

bart@oras.nl

Portefeuille: Onderwijs
Specialisatie: Financiën TU Delft

Overleg: (Inter)nationale betrekkingen & FSR-overleg (FO)

Isabel Mens

Vice-Voorzitter

isabel@oras.nl

Portefeuille: Studentenzaken – RPF & X
Specialisatie: Onderzoeksreis
Overleg: Communications TU Delft

Sanne Koomans

Commissaris Extern

sanne@oras.nl

Portefeuille: Faciliteiten – Campus
Specialisatie: Campagneteam
Overleg: Studieverenigingen Raad (SVR)

Maarten de Jong

Commissaris Marketing

maarten@oras.nl

Portefeuille: Onderwijs
Specialisatie: Campagneteam
Overleg: Communications TU Delft & Studieverenigingenraad Onderwijs (SVR-O)

Julie Tazelaar

Commissaris Intern

julie@oras.nl

Portefeuille: Studentenzaken – Internationalisatie
Specialisatie: Bestuur ORAS
Overleg: Verenigingsraad (VeRa)

 

Meer over de fractie-leden