Huidige fractie (2023/2024)

Fractie 51 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2023/2024. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 7 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. 

v.l.n.r. Jozua Heule, Alexandra Schelling, Maud Reinders, Jelle Stap, Madelon van Haften, Tessa Hartog, Matthijs van Teeffelen

Leer ze kennen!

Jelle Stap

Voorzitter Studentenraad & ORAS

jelle@oras.nl

Portefeuille: Faciliteiten ICT
Specialisatie: Reglementen

Matthijs van Teeffelen

Secretaris

matthijs@oras.nl

Portefeuille: Onderwijs & Welzijn
Specialisatie: Onderzoeksreis

Jozua Heule

Penningmeester

jozua@oras.nl

Portefeuille: Onderwijs & strategische agenda
Specialisatie: Financiën TU Delft

Maud Reinders

Commissaris Extern

maud@oras.nl

Portefeuille: Studentenzaken & ontwikkeling
Specialisatie: Campagne

Alexandra Schelling

Commissaris Marketing

alexandra@oras.nl

Portefeuille: Faciliteiten Campus
Specialisatie: Campagne

Tessa Hartog

Commissaris Communicatie

tessa@oras.nl

Portefeuille: Ondersteunend
Specialisatie: Onderzoeksreis

Madelon van Haften

Commissaris Intern

madelon@oras.nl

Portefeuille: Studentenzaken & Internationalisering
Specialisatie: Bestuur vereniging ORAS
Overleg: Verenigingsraad (VeRa)

Meer over de fractie-leden