Huidige fractie

Fractie 51 zal vanuit ORAS de studenten vertegenwoordigen in het collegejaar 2023/2024. De ORAS-fractie bestaat dit jaar uit 7 personen. De fractie spreekt vanuit de vereniging en de achterban met medewerkers, het College van Bestuur (CvB) en neemt deel in werkgroepen betreffende het onderwijs, faciliteiten en studentenzaken. 

v.l.n.r. Jozua Heule, Alexandra Schelling, Maud Reinders, Jelle Stap, Madelon van Haften, Tessa Hartog, Matthijs van Teeffelen

Leer ze kennen!

  Jelle Stap

  Voorzitter Studentenraad & ORAS

  jelle@oras.nl

  Portefeuille: Faciliteiten ICT
  Specialisatie: Reglementen

   Matthijs van Teeffelen

   Secretaris

   matthijs@oras.nl

   Portefeuille: Onderwijs & Welzijn
   Specialisatie: Onderzoeksreis

    Jozua Heule

    Penningmeester

    jozua@oras.nl

    Portefeuille: Onderwijs & strategische agenda
    Specialisatie: Financiën TU Delft

     Maud Reinders

     Commissaris Extern

     maud@oras.nl

     Portefeuille: Studentenzaken & ontwikkeling
     Specialisatie: Campagne

      Alexandra Schelling

      Commissaris Marketing

      alexandra@oras.nl

      Portefeuille: Faciliteiten Campus
      Specialisatie: Campagne

       Tessa Hartog

       Commissaris Communicatie

       tessa@oras.nl

       Portefeuille: Ondersteunend
       Specialisatie: Onderzoeksreis

       Madelon van Haften

       Commissaris Intern

       madelon@oras.nl

       Portefeuille: Studentenzaken & Internationalisering
       Specialisatie: Bestuur vereniging ORAS
       Overleg: Verenigingsraad (VeRa)

       Meer over de fractieleden

       Hee! Mijn naam is Jelle en ik ben dit collegejaar de voorzitter van ORAS. Dit houdt in dat ik de vertegenwoordiger ben van ORAS, de studentenraad en (het allerbelangrijkste) de student. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het functioneren van de ORAS-fractie en de centrale studentenraad.

       Verder zal ik me dit jaar bezighouden met de portefeuille faciliteiten en dan specifiek de ICT kant eraan. Hierbij kan je denken aan Collegerama, printen, Brightspace, de MyTUDelft app en andere zaken die met ICT van de TU Delft te maken hebben. Dit jaar wil ik mij gaan inzetten op de verbetering van Collegerama en digitale tentaminering. 

       Als laatste ben ik gespecialiseerd in de reglementen van de TU. Ik buig me onder andere over Onderwijs- en examenregelingen van faculteiten en het studentenstatuut, waar de rechten en plichten van studenten van de TU Delft in staan beschreven.

       Hee! Mijn naam is Matthijs en ik ben dit collegejaar de secretaris en vicevoorzitter van ORAS. 

       Ik ga mij bezighouden met de onderwijsportefeuille. Dit doe ik samen met Jozua. Specifiek hou ik me bezig met de dossiers studiesucces, studiebegeleiding, master, bachelor instroom, kwaliteitszorg en het contact met andere (inter)nationale studentenraden.

       Inhoudelijk betekent dit dat ik aan de slag ga met belangrijke zaken als studenten welzijn, BSA en de verschoolsing van het onderwijs op de TU. 

       Ook zal ik de Delftse student vertegenwoordigen in het overleg met alle studentenraden van Nederland, bij het interstedelijk studenten overleg (het ISO) en tevens internationaal bij de studentenraden van de samenwerkingspartners van de TU. 

       Als laatste ga ik dit jaar de onderzoeksreis organiseren met Tessa. Dit is een reis naar andere universiteiten in andere landen en hier gaan we onderzoek doen naar een onderwerp wat relevant is voor de TU Delft om te kijken of we dit ook hier kunnen implementeren of op deze manier willen doen. Je kan me altijd appen of bellen voor een koffietje. Tot gauw!

       Hey! Ik ben Jozua en ik ben dit jaar de penningmeester van de ORAS fractie. Ik zal de
       inkomsten en uitgaven van onze fractie in de gaten houden. Samen met de penningmeester
       van het ORAS bestuur zal ik ook de verenigingsbrede begroting maken en bijhouden. Daarnaast
       zal ik ook de acquisitiecommissie ondersteunen en helpen waar nodig is.

       Verder ben ik dit jaar bezig met de portefeuille onderwijs. Binnen deze portefeuille houd ik
       me bezig met de dossiers kwaliteitszorg, de strategische agenda van de TU, LDE, minors en onderwijsinnovatie.

       Tot slot praat ik mee over de financiën van de TU. Als studentenraad hebben we inspraak op de hoofdlijnen van de begroting van de TU. Op deze manier kunnen we onze studenten
       stem laten horen in het financiële beleid van de universiteit

       Hee! Mijn naam is Maud en ik ben dit jaar de Commissaris Extern van ORAS. Als commissaris Extern onderhoudt ik de contacten met alle studentenorganisaties in Delft en zorg ervoor dat ik op de hoogte blijf van welke problemen er spelen onder de studenten, zodat wij deze vervolgens goed kunnen vertegenwoordigen in de studentenraad. 

       Daarnaast zal ik me samen met Madelon bezig houden met de portefeuille Studentenzaken. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor onderwerpen zoals het profileringsfonds (RPF-maanden), Owee/KMT, Dreamteams, collegegeldvrijbesturen en alles wat er in en rond X afspeelt.

       Tot slot ga ik samen met Alexandra de campagne voor de studentenraadsverkiezingen opzetten voor de verkiezingen van 2024. Met de campagne willen we duidelijk de visie van ORAS overbrengen op de Delfste studenten en ervoor zorgen dat de ORAS zijn zetels in de studentenraad behoudt. 

       Hoii, ik ben Alexandra! Dit jaar ben ik de Commissaris Marketing van ORAS. Met deze functie ben je lekker creatief bezig door het faciliteren van de visuele ontwerpen van onder andere Instagram posts en het campagnemateriaal. Ik werk veel samen met Tessa om ervoor te zorgen dat jullie als studenten goed weten waar ORAS voor staat, aan werkt en heeft bereikt. Naast de ORAS zaken brengen wij ook de algemene informatie van lopende zaken op de TU Delft aan het licht.

       Naast mijn functie zal ik mij ook bezig houden met mijn portefeuille: Faciliteiten Campus. Wat houdt dit nu in? Alles wat je op de campus aan kan raken! Van onderwijszalen, naar koffiemachines, naar de bereikbaarheid van de campus. Als jij opmerkingen hebt over iets op de campus dat nice is of juist beter kan, laat het vooral weten! Hoe meer input wij krijgen, hoe beter je campus wordt!

       Naast dit alles ben ik ook nog QQ’er, samen met Maud. Dit is misschien wel de belangrijkste taak binnen ORAS. Wij moeten zorgen voor de opvolging en fixen alles rondom de campagne, zonder deze twee dingen is ORAS niks (ook al wil de rest dat misschien niet helemaal inzien). Dus ben jij geïnteresseerd, laat het vooral weten of kom bij ons langs! 

       Heyy, hoii! Mijn naam is Tessa en ik ben dit jaar de Commissaris Communicatie van ORAS. Als commissaris Communicatie ben ik verantwoordelijk voor de in- en output vanuit ORAS. Samen met Alexandra vorm ik het promoteam om ORAS op de kaart te krijgen. We proberen de studenten op deze manier te informeren waar we als ORAS mee bezig zijn en geven ook inhoudelijk updates over de TU Delft. Zo ben ik ook de website-beheerder. Daarnaast zal ik 2-3x per jaar een OKNJTU (ORAS Komt Naar Je TU) organiseren. Waarin we de mening van studenten vergaren over een specifiek onderwerp. Op deze manier verkrijgen we dus meer input vanuit studenten, waar wij als ORAS weer mee aan de slag kunnen in de studentenraad. 

       Mijn portefeuille is ondersteunend aan alle andere portefeuilles van de fractie. Zo zal ik Madelon helpen met een aantal zaken op het gebied van studentenzaken. Zo gaan we bezig met de ‘Become Active Campaign’ en zullen we samen met SVD StudentDoet organiseren. Een dag waarin studenten zich inzetten voor de stad Delft.

       Tenslotte zal ik dit jaar druk aan de slag gaan samen met Matthijs om onze epische onderzoeksreis te organiseren. We gaan dan 2 weken naar het buitenland om een andere TU te onderzoeken en hier onze lering uit te halen. Super vet!

       Hey! Ik ben Madelon en ik zal dit jaar de functie Commissaris Intern van ORAS vervullen. Dit houdt in dat ik mij ga inzetten voor het goed functioneren van de groep. Ik ben het aanspreekpunt als iemand zorgen heeft en ik zal actief bezig zijn met het houden van een overzicht van de groep. Daarnaast ben ik eindverantwoordelijke voor het plannen van groepstrainingen en -cursussen en mag ik onze maandelijkse fractieuitjes organiseren!

       Mijn portefeuille is studentenzaken. ORAS staat voor de actieve en gemotiveerde student en ontplooiing is een van onze drie pijlers. Veel studenten willen naast hun studie zichzelf verbreden en daar ga ik komend jaar bij helpen. Hierom zit ik in de Verenigingsraad samen met 18 studentenverenigingen om elkaar te horen en ondersteunen. Daarnaast mogen internationale studenten niet vergeten worden. Ook voor hen ben ik er zodat ze een zo fijn mogelijke studententijd kunnen beleven bij de TU Delft en daarom zit ik in het bestuur van InterDelft. Verder is het welzijn van de Delftse student voor mij een prioriteit en vind ik het belangrijk dat het studentenimago wordt verbeterd.

       Tot slot ben ik ook Algemeen Bestuurslid van ORAS waarbij ik het schakelpunt ben tussen de fractie en het bestuur. Ik ben de eindverantwoordelijke voor de communicatie over bijvoorbeeld raadszaken en het zorgen voor een goede band tussen de twee groepen.

       nl_NLNL

       Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!