fbpx

Bestuur 3

ORAS is een vereniging die door het bestuur wordt geleid en waarvan de studentenraadsfractie deel uit maakt. Het bestuur bestaat uit vier studenten met verschillende studieachtergronden die actief zijn bij verschillende verengingen. Het bestuur bestaat uit drie (standaard) bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit een vierde bestuurslid (algemeen bestuurslid) dat tevens fractielid is. Hierdoor wordt een goede communicatie en samenwerking tussen bestuur en fractie gegarandeerd. De vereniging bestaat uit ongeveer 200 studenten die verder kijken dan alleen studiezaken en zich interesseren in medezeggenschap en beleidsvoering binnen de grenzen van de TU Delft.

Van links naar rechts: Hilco IJzer, Erika van der Linden, Max Davidse en Loulou Zaat

 

De vereniging bestaat uit verschillende organen: onder andere het bestuur, de fractie, de Raad van Advies en haar leden (Algemene Leden Vergadering). Het bestuur roept vier keer per studiejaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) bijeen en organiseert maandelijks borrels en activiteiten voor zowel leden als geïnteresseerde studenten.

Het bestuur functioneert sinds studiejaar 2013-2014 als zelfstandig orgaan (voorheen werden eigenlijke bestuurstaken verdeeld over de fractieleden). Dit betekent dat het zelfstandig bestuur zich actief kan richten op het werven van nieuwe leden, het organiseren van geslaagde borrels en activiteiten, en het laten bloeien van de vereniging ORAS. Naast de standaard bestuurlijke taken als vergaderingen leiden, financiën bijhouden en fungeren als aanspreekpunt binnen de vereniging, zet het bestuur zich tevens in om interessante evenementen te organiseren. Denk aan een groot symposium, een debat met politieke helden of bestuurders, etc.

Het bestuur zoekt actief nieuwe leden! Geïnteresseerde studenten kunnen lid worden van ORAS. De ORAS’ers vormen samen een gezellige, breed geïnteresseerde club mensen (met verschillende studie- en verenigingsachtergronden) die bijdragen aan medezeggenschap, een interessant debat en een goed gesprek.

Wil jij ook mee praten over wat de fractie doet in de studentenraad, je mening delen over bepaalde onderwerpen en je ideeën kwijt? Wordt dan lid van de vereniging ORAS en laat je stem horen!

Erika van der Linden

Voorzitter bestuur ORAS

Email: Erika@oras.nl

Max Davidse

Secretaris bestuur ORAS

Email: Max@oras.nl

Hilco IJzer

Penningmeester bestuur ORAS

Email: Hilco@oras.nl

Loulou Zaat

Algemeen bestuurslid ORAS

Email: Loulou@oras.nl

Gesponsord door