fbpx

De fractie

De studentenraad
De Centrale Studentenraad is het enige orgaan dat alle studenten aan de TU wettelijk vertegenwoordigt. De TU wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB), bijgestaan door twee medezeggenschapsorganen. De Studentenraad is het medezeggenschapsorgaan voor en door studenten en de Ondernemingsraad het orgaan voor medewerkers. De Studentenraad heeft tien leden. Elk jaar zijn er in mei verkiezingen om te bepalen wie er het jaar daarop in de raad mogen plaatsnemen.

De Studentenraad adviseert het College van Bestuur over beslissingen die genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen over studiebegeleiding, regels en eisen die gelden voor studenten, werkplekken en andere studentenfaciliteiten. Over een aantal onderwerpen heeft de Studentenraad instemmingsrecht, wat wil zeggen dat de plannen die de TU hierover maakt pas doorgang kunnen vinden als de SR het ermee eens is.

Daarnaast heeft de Studentenraad initiatiefrecht. Dit betekent dat de Studentenraad zelf ideeën ter verbetering van het onderwijs en studentenzaken kan aandragen en initiëren met behulp van medewerkers. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn het mechanica- en wiskunde-loket in de UB en Collegerama.

Elke maand vergadert de Studentenraad met de Vice President for Education and Organisation van het College van Bestuur. Dit is sinds februari 2018 Rob Mudde. Tijdens deze overlegvergadering worden zaken als de harde knip, het bindend studieadvies en de numerus fixus besproken. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De medezeggenschap is natuurlijk niet uit niets ontstaan en in de loop der jaren is er veel gebeurd. Meer over de historie van de studentenraad is hier te vinden.

Er zit natuurlijk een heel systeem achter deze medezeggenschap.

 

Geïnteresseerd?

Ieder jaar wisselt de volledige studentenraad. Ook jij kunt hiervoor solliciteren!

Gesponsord door