fbpx

Verengelsing

Algemene samenvatting

In 2010 besloot de TU alle masteropleidingen om te zetten naar Engelstalige opleidingen. Vanaf toen konden docenten een taalvaardigheidstoets doen bij het ITAV. Wanneer docenten de toets niet volgens het juiste niveau halen (C1/C2-niveau) kunnen ze cursussen volgen om wel op het juiste niveau te komen. Afgelopen jaren is er ook gesproken om een aantal bacheloropleidingen te laten switchen naar het Engels. LR en TA zijn al een tijd in het Engels maar TI, ET en TW zijn nu in de overgangsfase. Toen dit steeds meer ging spelen in collegejaar 2014-2015 heeft de SR heeft een adviesbrief geschreven met het advies om eerst alle docenten te toetsen voordat een opleiding besluit naar het Engels te gaan. Het balletje is toen gaan rollen waardoor er nu al een aantal jaar vanuit de TU een focus is op de Engelse taalvaardigheid van docenten. Het is ook echt een onderwerp wat landelijk speelt.

Geschiedenis

In 2010 zijn alle masteropleidingen naar het Engels gegaan. Uit de OKNJT enquete van 2015 kwamen veel geluiden over slechte Engelse colleges. In dat jaar begonnen er ook plannen te spelen om meer bachelors te laten switchen naar het Engels. Dit was een reden om een adviesbrief te schrijven over de switch naar Engelstalige opleidingen. De SR stelde daarin voor dat wanneer een opleiding switcht, éérst alle docenten moeten worden getoetst die zullen doceren in die opleiding. Het balletje is toen gaan rollen en het CvB gaf de SR de mogelijkheid om in gesprek te gaan met opleidingsdirecteuren. Uit deze gesprekken kwam het voorstel om Engelse taal terug te laten komen in de R&O-cyclus (jaarlijkse evaluatie) van docenten

Op landelijk gebied speelt verengelsing ook. Eindhoven en Twente hebben bijna al hun bachelors al geswitcht naar het Engels.

Huidige situatie

Momenteel zijn er twee Bacheloropleidingen volledig Engelstalig: Lucht & Ruimtevaarttechniek en Technische Aardwetenschappen. Plannen voor de volgende opleidingen zijn:

  • Technische Informatica: 17/18 volledig EN
  • Elektrotechniek: 17/18 overgangsjaar, 18/19 volledig EN
  • Nanobiologie: volledig EN

In de overlegvergadering van juni 2017 hebben we met het CvB het onderwerp besproken. Het CvB vertelde toen dat de TU bezig is met een nieuw beleid en begin 2018 alle docenten getoetst willen hebben. Ook hebben we gesproken over de richtlijn die zou moeten gelden qua Engels taalniveau. Daar zullen we in het najaar van 2017 verder met het CvB over praten.

 

Ideale situatie

De mening over internationalisering heeft ORAS nog niet erg goed vastgesteld. Aan de ene kant vinden we internationalisering namelijk iets goeds, maar als ORAS staan we ook voor de Nederlandse Delftse Studentencultuur, waar internationalisering misschien niet helemaal goed voor is.

 

Wat we wel weten is dat we tegen het verengelsen zijn van opleidingen als daarmee de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat. Dus dat betekent dat de Engelse taalvaardigheid van docenten voldoende moet zijn. Idealiter heeft elke docent het goede Engelse taalniveau, maar belangrijker nog: elke docent is goed verstaanbaar (dat hangt niet altijd met niveau samen!). Ook zou er een cultuur moeten ontstaan waarin docent en student actief bezig zijn met het verbeteren van hun eigen Engelse taal.

Gesponsord door