fbpx

Masterselectie

 

Algemene samenvatting

Wettelijk gezien zijn er geen belemmeringen voor masterselectie, deze hoeft niet eens te worden aangevraagd zoals een Numerus Fixus wel moet voor bacheloropleidingen. Op dit moment selecteert de TU Delft enkel voor twee masteropleidingen, en zijn er geen concrete plannen nog meer te selecteren. Echter is het wel een discussie die altijd overal weer terugkomt.

Ook hoort onder dit dossier de snelle groei van internationale masterstudenten. Voor deze studenten gelden aparte eisen, waarmee de internationale instroom gereguleerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan eisen aan Engelse taalvaardigheid en andere cijferschalen. Daarnaast kunnen faculteiten aanspraak maken op een ‘cap’, waarbij er een maximum aantal internationale studenten wordt toegelaten volgens de first come first serve regel. Ook is dit omdat er een capaciteitsprobleem is betreffende huisvesting voor internationale studenten. Als er echter daadwerkelijk selectie zou komen, dan moeten de eisen voor iedereen gelijk zijn, nationaal of internationaal. Dan zouden internationale studenten nationale studenten kunnen ‘verdringen’, en dat wordt als onwenselijk gezien omdat de TU een Nederlandse instelling is en daarin ook een verantwoordelijkheid heeft richting de Nederlandse samenleving. Echter is internationalisering ook weer heel nuttig voor Delftse studenten, dus er zitten altijd twee kanten aan dit onderwerp.

Geschiedenis

In 2014 is de doorstroommaster afgeschaft. Een doorstroommaster is een master waarbij een diploma van een corresponderende bacheloropleiding direct toegang geeft tot de desbetreffende master. Voor 2014 waren nagenoeg alle masters op de TU Delft doorstroommasters. Omdat deze status voor alle masters in 2014 weggevallen is, kan iedere masteropleiding nu in theorie selecteren op zelfopgestelde criteria.

Status

Op korte termijn gaat de TU nog niet selecteren en liggen er nog geen plannen. Echter is het wel een onderwerp dat landelijk speelt, maar waarvoor nog geen concrete plannen zijn bij de TU Delft. Wel selecteert bijvoorbeeld Wageningen al wel, wat afgelopen jaar zorgde voor een discussie over masterselectie bij de start van een gedeelde opleiding met de TU Delft en Universiteit Wageningen, MADE. Het plan was toen om een ingangseis in te stellen van 75% GPA (dus een bepaald minimum cijfer is nodig), iets wat in Wageningen al gebruikelijk was. Het ging hier over een uniek geval, maar hebben toen wel de discussie over masterselectie in het algemeen gevoerd. De masterselectie bij deze opleiding konden we helaas niet geheel tegenhouden, maar we hebben wel bereikt dat de selectie ook op basis van motivatie en CV/portfolio zou plaatsvinden in plaats van alleen op het gemiddeld cijfer. Hierna is de discussie over masterselectie niet erg verder gegaan.

Ideale situatie/actiepunten

Als ORAS zijn we in principe tegen selectie, mits de kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar komt. Verder vinden we het ook belangrijk dat masters toegankelijk blijven voor alle studenten, niet alleen voor een select clubje. Afgelopen jaar (2017) heeft ORAS een position paper over masterselectie afgerond. Wanneer er wel geselecteerd wordt, vinden we het belangrijk dat dat op basis van kwaliteit is. Niet bijvoorbeeld alleen op basis van cijfers, maar dat ook de motivatie en het CV van een student meegenomen wordt.

Gesponsord door