fbpx

Ellard Volmer

Naam: Ellard Volmer

Leeftijd: 21 jaar

Studie: Technische Bestuurskunde

Mijn naam is Ellard Volmer en in het academisch jaar van 2016-2017 neem ik plaats in de Centrale Studentenraad. Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële zaken binnen de fractie. Ik zorg ervoor dat ik het overzicht heb over het geld wat binnen komt en wat naar buiten gaat.

Samen met Josephine en Valerie heb ik de portefeuille Onderwijs. Mijn dossiers BSc instroom, studiebegeleiding en verbreding in het onderwijs hebben betrekking op wat er speelt Delft. De TU Delft heeft al jaren een groei in studenten. Vraagstukken waar ik me mee bezig houd is of de kwaliteit van het onderwijs door die groei niet in het geding komt? Hoe zit het met de toegankelijkheid van studiebegeleiders en studentenpsychologen? Wat voor nieuwe mogelijkheden zijn er om je naast je studie te ontplooien en te verbreden?

Maar daarnaast heb ik ook de dossiers strategische agenda en (Inter-)nationale betrekkingen. Voor deze dossiers zal ik onder andere landelijk lobbyen in het 4TU verband en actief betrokken zijn bij het Interstedelijk Studenten Overleg om de belangen van de Delftse student te laten horen in de Haagse politiek.

Gesponsord door