fbpx

Mathias de Koning

Naam: Mathias de Koning

Leeftijd: 23

Studie: Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Mijn naam is Mathias de Koning en in het academisch jaar van 2016-2017 zal ik de taak als Voorzitter van de Centrale Studentenraad op mij nemen. Gedurende het jaar gaat de Studentenraad constructief in overleg met het College van Bestuur om zo de mening van de student te vertegenwoordigen aan de overlegtafel. De Centrale Studentenraad heeft daarnaast op een aantal zaken instemmingsrecht of adviesrecht om zo het maximale voor de student te kunnen realiseren.

De Centrale Studentenraad wordt gevuld door tien studenten die twee partijen representeren. Komend jaar zullen de zeven studenten, die namens ORAS in de raad zitten, zich hard maken voor verbetering van het onderwijs, goede faciliteiten, en de mogelijkheid om jezelf te ontplooien buiten je studie. Dit kan variëren van (top)sport, stages of dreamteams tot aan commissie en bestuurswerk bij studie- en studentenverenigingen.

Voor deze ontplooiing naast je studie kun je vaak een compensatie ontvangen vanuit de TU Delft: Regeling Afstudeer Steun (RAS). Deze is van groot belang als jij je wilt ontplooien als student, maar ook als jij onverwacht ziek wordt kan je van deze compensatie genieten. Dit jaar zal ik naast de voorzittersrol mij hiervoor inzetten.

Als laatst ga ik mij specialiseren in de Financiën van de TU Delft. De grote studenten aantallen brengen druk met zich mee op de begroting van de TU Delft. Dit jaar zal ik de begroting doorspitten om ervoor te zorgen dat genoeg geld naar het juiste potje gaat op de TU Delft. Hierbij zal het belangrijk zijn om met de Facultaire Studentenraden in contact te staan zodat wij goede input krijgen wat er daadwerkelijk onder de studenten op facultair niveau speelt.

Gesponsord door