fbpx

Tim Scholts

Leeftijd: 22

Studie: Chemical Engineering

Hey! Mijn naam is Tim en ik zal in het collegejaar 2019/2020 lid zijn van de studentenraad van de TU Delft namens de partij ORAS. Binnen de partij ORAS zorg ben ik penningmeester  en zal zorgen voor de financiële zaken binnen de fractie.

Ik zal me volgend jaar bezig houden met de portefeuille studentenzaken, dit is eigenlijk samen te vatten als alles wat niet direct met onderwijs te maken heeft. Hierbij kun je denken aan het sport en cultuur onderdeel van de TU in de vorm van X, maar ook de internationalisering op de TU. Bij internationalisering moet je denken aan de integratie van internationale studenten op de TU, maar ook de buitenlandervaring die de Delftse studenten kunnen opdoen. Huisvesting en integriteit zullen volgend jaar ook binnen mijn straatje vallen.

Naast de financiële zaken van ORAS, zal ik mij ook op TU-niveau bezig houden met de geldstromen.  Ik zal volgend jaar beoordelen of de begroting of de jaarrekening conform zijn met huidige ontwikkelingen binnen de universiteit en in het land. Het technisch universitair onderwijs is mede door de kwaliteitsafspraken, in combinatie met de enorme groei van technische universiteiten,  een hot topic binnen de politiek. Ik ga hier proberen op toe te zien in de begroting namens de studenten.

Mocht je vragen hebben over internationalisering of sport en cultuur of ben je nog niet helemaal op de hoogte van de financiële status van de TU, dan kun je mailen naar tim@oras.nl !

Gesponsord door