fbpx

Vergadercyclus

Binnen de studentenraad is er een bepaalde cyclus die wordt doorlopen. In totaal zijn er 4 fases die allemaal 1 week in beslag nemen.

Week 1, Het agendaoverleg

Het agendaoverleg (AO) is een informeel verleg met Anka Mulder (Vice President for Education and Operations van het CvB), dit is de vaste gesprekspartner van de SR. In dit overleg wordt de agenda van de overlegvergadering (OV) opgesteld. Punten kunnen aangedragen worden door de SR en door Anka Mulder. De aanwezigen zijn de voorzitter en secretaris van de SR, Anka Mulder, ambtelijk secretaris van de SR en de technisch vergaderleider van de SR.

Week 2, Commissievergaderingen

Binnen de SR zijn er een aantal raadscommissies. Binnen deze commissies worden de punten uitgebreid doorgenomen die op de OV besproken zullen worden. Binnen de raadscommissies kun je met de portefeuillehouders van beide partijen diep op de onderwerpen in gaan. Daarna worden ze nog besproken met de gehele studentenraad op de Interne vergadering (IV).

Week 3, Interne vergadering (IV)

De interne vergadering is een formele vergadering tussen de partijen binnen de studentenraad. Hierbij zijn ook de technisch vergaderleider en de ambtelijk secretaris aanwezig. In de IV wordt de OV voorbesproken. De standpunten en strategie worden hier bepaald n.a.v. de agendapunten.

Week 4, Overlegvergadering (OV)

De overlegvergadering is een formele vergadering tussen de SR en het CvB (Anka Muler). De vergadering is open voor toeschouwers. In de OV wil je toezeggingen van Anka Mulder over bepaalde punten en als studentenraad gevraagd én ongevraagd advies geven.  Behalve Anka Mulder en de SR zijn hier ook weer de ambtelijk secretaris en de technisch vergaderleider aanwezig.  Daarnaast kunnen nog mensen van de staf worden uitgenodigd om een toelichting of presentatie te geven bij bepaalde onderwerpen. Onder te toeschouwers vallen vaak FSR-leden, Studieverenigingen, Studentenverenigingen en de Delta (universiteitskrant). De Delta gebruikt regelmatig punten van de OV voor hun artikelen.

Data Overlegvergaderingen

In het studiejaar 2016-2017 zullen de overlegvergaderingen tussen Anka Mulder en de centrale studentenraad plaatsvinden op de volgende data:

  • Woensdag 12 oktober 2016 van 15:30 tot 17:00
  • Donderdag 10 november 2016 10:30 tot 12:30
  • Woensdag 7 december 2016 van 09:00 tot 11:00
  • Donderdag 19 januari 2017 van 13:30 tot 15:30
  • Donderdag 16 februari 2017 van 14:00 tot 16:00
  • Donderdag 23 maart 2017 van 09:00 tot 11:00
  • Donderdag 4 mei 2017 van 09:00 tot 11:00
  • Donderdag 1 juni 2017 van 09:00 tot 11:00
  • Donderdag 29 juni 2017 van 09:00 tot 11:00

Wij zien je graag tegemoet tijdens één van de vergaderingen. Voor meer informatie, kun je mailen naar Mathias.

Gesponsord door