Nieuws

BSA naar 45

In het rapport van commissie Brakels, waarin adviezen staan om studenten sneller door hun bachelor heen te krijgen, wordt onder andere een verhoging van het BSa naar 45 punten aanbevolen. Vanmorgen in de Overleg Vergadering met het College van Bestuur heeft ORAS luid en duidelijk laten horen wat zij ervan vind. In precies twee zinnen, …

Numerus Fixus

Na jaren van onbeperkte toegang voor nieuwe studenten, zal de TU Delft komend jaar bij een paar opleidingen een selectie toepassen. De reden voor deze ‘Numerus Fixus’ is de enorme groei van instroom die enkele opleidingen  aan de TU de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. De faciliteiten schieten te kort en de kwaliteit van het onderwijs komt …

Beta manifest

Wij, de Bètastudenten van Nederland, maken ons grote zorgen over de plannen van het kabinet Rutte voor het Hoger Onderwijs. Er zijn twee maatregelen die ons in het bijzonder tegen de borst stuiten: het sociaal leenstelsel in de masterfase en de zogenaamde langstudeerdersregeling. Het sociaal leenstelsel in de masterfase betekent logischerwijs dat studenten geen studiefinanciering …

ORAS en ontplooiing

ORAS zet zich, geheel volgens de ORASvisie, in voor studenten die meer willen dan alleen studeren, dit doen wij op talloze manieren. Zo heeft ORAS er in het verleden voor gezorgd dat de OWee niet vervroegd wordt en zetten we ons in voor het behoud van RAS-maanden, ook in deze tijden van bezuinigingen.

Structureel meer investeren in technologische instellingen is noodzakelijk

Persbericht:  Delft en Enschede, 2 april 2010 De studentengeledingen van de TU Delft en Universiteit Twente luiden vanmorgen in een opiniestuk in de Volkskrant de noodklok: er dient snel structureel meer geïnvesteerd te worden in technologische instellingen. Juist nu. Enerzijds om de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen en anderzijds om de Nederlandse kenniseconomie te redden. De …

RAS, wel of geen instemmingsrecht?

Het College van Bestuur (CvB) heeft een besluit naar de Studentenraad (SR) gestuurd waarin zij voorstelt 10% van de RAS-maanden te bezuinigen. ORAS vindt ontplooiing belangrijk en dat het besluit de toegankelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden schaadt. Wij pleiten dat het College van Bestuur haar voorstel intrekt. Tussen de Overlegvergaderingen (OV) tussen de SR en het CvB …

Studiereis

Elk jaar gaat ORAS op studiereis. ORAS gaat op studiereis, dit betekend dat alleen de fractie mee gaat. De studiereis wordt door twee fractieleden georganiseerd. Samen met de gehele fractie kies je elk jaar een onderwerp wat op dat moment speelt en wat je graag op andere universiteiten in het buitenland wilt onderzoeken. Dit jaar …

Gesponsord door