fbpx

Afschaffing langstudeerboete plus teruggaaf 2012

De veel besproken en omstreden  langstudeerboete gaat worden afgeschaft als het aan de PvdA en VVD ligt. In het deelakkoord voor de begroting van 2013 stellen de twee partijen dat de langstudeerboete afgeschaft wordt. Daarnaast zullen de in 2012 geïnde boetes teruggestort worden.

Letterlijk staat er in het deelakkoord begroting 2013 het volgende: ‘De langstudeerdersmaatregel wordt voor studenten teruggedraaid, rekening houdend met uitvoeringskosten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (1 miljoen). Daarbij wordt verondersteld dat het beoogde gedragseffect ook volledig verdwijnt. De reeds geïnde boetes in 2012 worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk begin 2013 terugbetaald.’

De gehele deelakkoord-begroting-2013 is hier te vinden. En een verduidelijking van de TU Delft is hier te vinden.

Opvallend is dat er nog niets over het sociaal leenstelsel in het deelakkoord staat. Vooral omdat de VVD voorheen duidelijk heeft laten merken wat voor een sociaal leenstel te voelen.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door