fbpx

Betastudenten op scherp door deelakkoord

ORAS is zeer verheugd over het aangekondigde deelakkoord waarin het afschaffen van de langstudeerboete is opgenomen. Zij roepen nu de politiek op om ook tegenover het ‘sociaal’ leenstel een constructieve houding aan te nemen. In een noodoproep aan de informateurs geven zij aan dat het sociaal leenstelsel bèta’s de das om zal doen. Indien het sociaal leenstelsel wordt ingevoerd, pleiten zij voor een uitzondering van één jaar voor technische studenten. Op deze manier worden gelijke lasten voor alle studenten gecreëerd.

“We zijn zeer tevreden over de op handen zijnde afschaffing van de langstudeerboete.”, zegt Bas Vollebregt, voorzitter van de VSSD, namens de studentenvertegenwoordigers van alle technische universiteiten. “De boete is een draak van een maatregel, die geen enkele rekening houdt met de hoge studielast van bètastudies. We zijn blij dat de boete er nu waarschijnlijk uit gaat.” De bètastudenten vrezen wel dat het mogelijk afschaffen van de langstudeerboete een voorbode kan zijn van een zogenaamd ’sociaal’ leenstelsel. Zij pleiten in een noodoproep aan de informateurs zeer sterk tegen dit leenstelsel. De studenten zijn bang dat bij invoering niemand meer zal kiezen voor een bètastudie, met verregaande gevolgen voor de innovatie in Nederland.

Het tekort aan ingenieurs zal in de huidige situatie al oplopen tot 155.000 arbeidsplaatsen in 2016, zo blijkt uit het masterplan ‘Bèta en Technologie 2012’. Ingenieurs zijn essentieel voor de groei van de Nederlandse economie. Dit blijkt ook uit het overwegend technische karakter van topsectoren. Het invoeren van een leenstelsel zal dit tekort vergroten. Door de hoge studielast van technische studies en de meerjarige master voor bèta’s worden de kosten voor technische studenten onevenredig hoog. De keuze voor een technische studie wordt daarmee veel minder aantrekkelijk. Indien het sociaal leenstelsel toch wordt ingevoerd, dan pleiten zij voor een uitzondering van één jaar in de masterfase voor technische studenten.

De technische studenten roepen de informateurs in de brief op: “Zorg er alstublieft voor dat wij niet de laatste studenten zijn die gekozen hebben voor een technische studie en laat ons als toekomstig ingenieurs bijdragen aan de innovatie in Nederland.”

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door