fbpx

Bezuiniging op RAS

De studentenraad is het niet eens met een bezuiniging van tien procent op RAS-maanden en vraagt het college van bestuur dit voorgenomen besluit in te trekken.

Met een spandoek protesteert studentenvakbond VSSD donderdag 11 maart tijdens het overleg van het college van bestuur met de studentenraad. Foto: Tomas van Dijk
Vanwege de financiële situatie van de TU wil het college van bestuur (cvb) tien procent bezuinigen op de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS). Het college zegt hier nog niet eerder op te hebben bezuinigd en wil het aantal

Een tweede mogelijkheid is het maximum aantal garantiemaanden per fulltime bestuursfunctie terug te brengen van twaalf naar negen maanden. Dat levert 405 maanden op. De resterende vijftien maanden komen uit het terugbrengen van het maximum aantal bestuursmaanden per student van achttien naar vijftien maanden. Voor het komend collegejaar zou dit betekenen dat gezelligheidsverenigingen honderd maanden (7,7 procent) inleveren, studieverenigingen 175 maanden (14,5 procent), disputen tien maanden (9,6 procent) en sport- en cultuurverenigingen dertig maanden (4,1 procent). garantiemaanden voor bestuursfuncties terugbrengen van 4191 naar 3771.
Het cvb ziet hiervoor drie mogelijkheden. Een ‘eenvoudige’ manier is de korting evenredig te verdelen over de zes boxen waarin studentenclubs zijn onderverdeeld. Het is dan aan de verenigingen zelf hoe ze efficiënter met hun bestuurswerk omgaan.

‘Politieke besturen’ zoals studentenraad (sr) en VSSD zouden met 55 maanden (19 procent) relatief het meest inleveren. Studentenprojecten zouden 25 maanden (6,2 procent) minder krijgen en lustra en overige verenigingen tien maanden (7,5 procent) minder.

Studenten mogen zelf met een derde alternatief komen. Zolang het maar gaat om 420 maanden krimp, waarmee het cvb 125 duizend euro bespaart. Wellicht is volgend jaar een tweede bezuinigingsslag nodig.
De sr gaat hier niet in mee en vraagt het cvb het voorgenomen besluit in te trekken. De bezuiniging zou de mogelijkheden voor ontplooiing aantasten.
Bovendien, zo vindt de sr, gaat het college uit van onjuiste aannames. Zo zouden studenten al inleveren door ‘een vermindering van student-assistenten en docenten, en door grotere onderwijsgroepen’.
Ook zou het college er ten onrechte van uitgaan dat de bezuiniging geringe gevolgen heeft. Studenten zouden juist minder bereid zijn om in besturen en commissies te gaan zitten.

Dat er nog niet eerder op RAS-maanden werd bezuinigd, is volgens de sr onjuist en ook geen reden om dat nu dan maar wel te doen. De hoeveelheid RAS-maanden bleef van 2003 tot 2008 constant (4105), maar tegelijkertijd groeide het aantal studenten van 13.563 naar 15.321. ‘Dit komt overeen met een bezuiniging van tien procent op financiële steun.’ Het afgelopen jaar kwamen er 86 RAS-maanden bij, maar met ‘16.400 studenten is dat een bezuiniging van vijftien procent ten opzichte van 2003’.
De sr pleit juist voor behoud van de huidige RAS-maanden, omdat 125 duizend euro bezuinigen ‘geen zoden aan de dijk zet’ op een begroting van 500 miljoen euro. Bovendien zijn studentenorganisaties niet te vergelijken met faculteiten en afdelingen die ook tien procent moeten ‘flexibiliseren’.
Tot slot is de regeling nog maar twee jaar geleden aangepast.
Verenigingen hebben toen ‘flink moeten inleveren’ om ook studentenprojecten maanden te kunnen bieden.
Donderdag 11 maart overlegt het cvb met de sr.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door