Categorie: Verkiezingen

De ORAS campagne is van start!

De ORAS campagne is van start! Nieuwe ronde, nieuwe kansen! De studentenraadsverkiezingen staan weer voor de deur dus op woensdag 22 en donderdag 23 mei mag je op ORAS stemmen! Eerst iets meer weten over ORAS en wie dat volgend jaar willen doen? Kijk vanaf morgen op de ORAS campagnewebsite of kijk dan dit filmpje!

Regeerakkoord gepresenteerd

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord komt de student er slecht van af. De plannen van de VVD en de PvdA bevatten voor studenten drie pijnlijke maatregelen, terwijl er opnieuw de wens uitgesproken is om tot de top vijf van de kenniseconomiën te gaan behoren. De afschaffing van de studiefinanciering, de aanpassing van reisrecht naar een …

Langstudeerboete na 12 september?

Het politieke draagvlak voor de langstudeerboete lijkt steeds verder in te krimpen. Tijdens een studentendebat in Utrecht op 14 augustus pleitte zelfs CDA lijsttrekker Haersma Buma voor het terugdraaien van de boete. Het CDA stond tot nu toe nog altijd achter de boete. Hiermee wordt de situatie voor studenten steeds onduidelijker. Komt er nu een …

Gesponsord door