fbpx

Collegegeldvrij besturen aangenomen

Het amendementvan Boris van der Ham (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD), wat op 21 februari werd ingediend, is op 12 juni door de Tweede Kamer aangenomen. Het amendement “Collegegeldvrij Besturen” komt studenten tegemoet die zich een jaar fulltime bezig houden met onder andere een bestuursfunctie, medezeggenschap, studentenprojecten zoals de NUNA of DUT Racing of topsport. Deze studenten worden momenteel al ondersteund met een beurs vanuit het profileringsfonds, maar moeten daarvoor wel collegegeld betalen, terwijl ze dat jaar geen onderwijs volgen.

 

Geen onderwijs, geen collegegeld

“Voor wat je niet afneemt hoef je niet te betalen. Als deze studenten tijdens hun bestuursjaar geen onderwijs volgen, is het raar dat ze wel collegegeld moeten betalen en dat de overheid daar gemiddeld nog eens 6000 euro per jaar per student aan bijbetaalt. Dit voorstel maakt daar een einde aan!” aldus Anne-Wil Lucas. “Met de turbulentie in het hoger onderwijs is het belangrijk actieve studenten niet te straffen, anders houden we geen academisch klimaat meer over, ” voegt Boris van der Ham daar aan toe.

De studenten hoeven dan geen collegegeld te betalen maar ook de studiefinanciering wordt stop gezet en ook het OV-reisrecht komt te vervallen. Daarnaast hebben de studentbestuurders dan geen mogelijkheid om bij te lenen bij de DUO.

De bal bij de instelling

Binnen de TU Delft zal ORAS zich inzetten voor een goede implementatie van deze mogelijkheid. In overlegvergaderingen van de Studentenraad met het College van Bestuur (CvB) heeft het CvB al aangegeven positief tegenover dit amendement te staan. “Wij staan positief tegenover dit initiatief en we zijn blij dat er een opening wordt geboden voor fulltime activiteiten. Er zijn ook universiteiten die daar niet positief in staan, omdat het de druk bij de studenten weghaalt .” aldus de vice-voorzitter van het CvB Paul Rullmann.

De studentenraad zal samen met onze universiteit kijken wat er nodig is om dit initiatief vloeiend in te voeren, zodat er zo min mogelijk negatieve gevolgen zijn van het full time inzetten voor de studentengemeenschap en dat daarnaast studenten zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van dit voorstel.

Door van der Ham en Lucas wordt dan ook aangegeven: “De bal ligt nu bij de universiteiten en hogescholen. Wij bieden hen met dit voorstel de ruimte om ambitieuze studenten tegemoet te komen. Als universiteiten een bloeiend studentenleven belangrijk vinden, gaan ze hier volop gebruik maken.”

Leenfaciliteiten

In het amendement is het nog niet mogelijk, voor studenten die gebruik maken van “Collegegeldvrij Besturen”, om bij te lenen bij de DUO. “Wij zijn blij dat zo een deel van het actieve studentenleven gewaarborgd kan blijven. Maar ik roep de partijen op om aanvullend te kijken naar extra leenfaciliteiten voor studenten die dat nodig hebben” aldus Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door