fbpx

Collegegeldvrij Besturen FAQ

Collegegeldvrij besturen maakt het mogelijk voor studenten die een fulltime (12 maanden) bestuursjaar doen en dus dat jaar geen onderwijs volgen, om zich een jaar uit te schrijven en toch bestuurswerk te doen en RAS-maanden te ontvangen. Door zich uit te schrijven hoeven deze bestuurders dat jaar geen collegegeld te betalen en lopen ze geen extra jaar vertraging op in het kader van de Langstudeerregeling. Je kan dan geen onderwijs volgen en geen tentamens maken.

Wat moet ik doen om gebruik te maken van Collegegeldvrij Besturen?

Je moet de overeenkomst, die te vinden is op de website van de TU, invullen en ondertekenen. Zorg dat je deze voor 15 september 2012 inlevert bij de CSa, samen met:

 • • De 70%-verklaring van de studieadviseur, waarmee je aantoont dat je recht hebt op je RAS-maanden.
 • • Een verklaring namens het bestuur van de Vereniging waarin je in 2012-2013 een bestuursfunctie gaat vervullen, waarin bevestigd wordt dat je een fulltime bestuursfunctie gaat doen.
 • • De laatste berichtgeving van DUO waarin staat of je thuis- of uitwonend was en of je aanvullende studiefinanciering hebt ontvangen.

Zorg daarnaast dat je je niet herinschrijft bij studielink voor collegejaar 2012-2013. Heb je je al wel ingeschreven bij studielink, zorg dan dat je je voor 1 september 2012 weer uitschrijft!

Wat is de maandelijkse vergoeding?

De maandelijkse vergoeding (RAS) hangt af van je situatie. Thuiswonenden krijgen een ander bedrag dan uitwonenden. Voor collegejaar 2012-2013 is de hoogte als volgt vastgesteld:

 • • Thuiswonend: €86,05
 • • Uitwonend: €239,61
Voor studenten die een aanvullende beurs ontvangen, geldt dat zij 90% van dit bedrag krijgen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gebruik te maken van de regeling Collegegeldvrij Besturen?

 • • Je moet recht hebben op 12 RAS-maanden. Dit betekent dat je niet alleen vanuit je functie 12 RAS-maanden zou moeten ontvangen, maar dat je ook 70% studievoortgang hebt, waardoor je ook daadwerkelijk recht hebt op 12 RAS-maanden.
 • • Je mag geen onderwijs volgen en tentamens maken.
 • • Je mag niet ingeschreven staan als student of extraneus bij de TU Delft, maar ook niet bij een andere onderwijsinstelling.
 • • Je moet in het studiejaar 2011-2012 ingeschreven hebben gestaan als student.
 • • Je kunt zowel als Bachelor- als als Masterstudent gebruik maken van Collegegeldvrij Besturen.

Van welke TU faciliteiten kan ik gebruik maken?

 • • Je blijft toegang houden tot de TU-gebouwen.
 • • Je mag gebruik blijven maken van de faciliteiten van de Library
 • • Je mag gebruik blijven maken van de faciliteiten van ICT (TU-mail/Net ID/Blackboard)
 • • Je mag gebruik blijven maken van de faciliteiten geboden door het Sportcentrum.
 • • Je blijft in het bezit van je Campuskaart

Mag ik nog steeds in mijn DUWO huis blijven wonen en gebruik maken van mijn Studenten Ziektekostenverzekering?

Ja, je dient dit wel zelf te regelen met de DUWO. Geef tijdens de controle van het campuscontract aan dat je een bestuursfunctie gaat uitoefenen en lever de overeenkomst betreffende die functie aan als bewijsstuk. De DUWO schort de controle dan 1 jaar op zodat je er gewoon kunt blijven wonen.

Je ziektekostenverzekering is afhankelijk van de verzekeraar. Dit moet je dus met je eigen verzekeraar afstemmen.

Heb ik als ik gebruik maak van Collegegeldvrij Besturen nog recht op mijn OV-kaart?

Nee. Je staat bij DUO niet ingeschreven als student, dus zul je ook geen gebruik kunnen maken van je studentenreisrecht. Dit zal ook niet door de universiteit gecompenseerd worden.

Kan ik gebruik maken van een lening bij DUO of de TU?

Nee, helaas is het niet mogelijk om bij DUO of de TU bij te lenen. Je staat niet ingeschreven als student, dus je kunt niet gebruik maken van de studentenlening bij DUO. Wel zullen je RAS-maanden gedurende je jaar worden uitbetaalt, dit is voor uitwonende studenten €239,61. Je kunt wel proberen om bij een bank een lening te krijgen.

Kan ik ook RAS-maanden uit eerder commissiewerk gedurende mijn jaar laten uitbetalen?

Nee. Om RAS-maanden uit te laten betalen, moet je ingeschreven staan als student. Alleen voor de studentbestuurders die gebruik maken van Collegegeldvrij Besturen is hier een uitzondering voor gemaakt, zodat zij de RAS-maanden uit het bestuursjaar gedurende dat jaar kunnen ontvangen.

Wat moet ik doen als ik gedurende mijn jaar ziek wordt of om andere redenen onverwachts moet stoppen met mijn bestuursjaar?

Zorg dat je in dit geval zo snel mogelijk contact opneemt met de CSa. In samenwerking met de studentdecaan en het CSa zal dan gezocht worden naar een passende oplossing. Het is dan niet mogelijk om iemand anders jouw plaats in te laten nemen, omdat je voor Collegegeldvrij Besturen gebruik moet maken van een volledig jaar (12 maanden). Daarnaast zou het ook geen zin hebben, omdat het jaar dan inmiddels al meetelt voor de langstudeerregeling (peildatum 31 september 2012).

Bron: CSa TU Delft, http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=995ad9f4-14d8-4f07-9007-63260ff02f6b&lang

Reacties - 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Loop je geen jaar uit aangezien je je uitschrijft voor je studie?
  Als je wel een jaar uitloopt, heb je misschien kans op die 3.000 euro boete, waar de 12 RAS-maanden niet tegenop kunnen?

Gesponsord door