fbpx

Collegegeldvrij besturen op de TU?

Het amendement “Collegegeldvrij Besturen” van Boris van der Ham (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD), wat op 21 februari werd ingediend, is vorige week door de Tweede Kamer aangenomen. Meer over wat het voorstel inhoudt kun je hier lezen. De TU heeft zich al eerder positief uitgelaten over dit voorstel, maar er is momenteel nog onduidelijkheid over wanneer het voorstel precies wordt ingevoerd. 

Het voorstel

Het amendement “Collegegeldvrij Besturen” komt studenten tegemoet die zich een jaar fulltime bezig houden met onder andere een bestuursfunctie, medezeggenschap, studentenprojecten zoals de NUNA of DUT Racing of topsport. Deze studenten worden momenteel al ondersteund met een beurs vanuit het profileringsfonds, maar moeten daarvoor wel collegegeld betalen, terwijl ze dat jaar geen onderwijs volgen.

“Voor wat je niet afneemt hoef je niet te betalen. Als deze studenten tijdens hun bestuursjaar geen onderwijs volgen, is het raar dat ze wel collegegeld moeten betalen en dat de overheid daar gemiddeld nog eens 6000 euro per jaar per student aan bijbetaalt. Dit voorstel maakt daar een einde aan!” aldus Anne-Wil Lucas. “Met de turbulentie in het hoger onderwijs is het belangrijk actieve studenten niet te straffen, anders houden we geen academisch klimaat meer over, ” voegt Boris van der Ham daar aan toe.

De studenten hoeven dan geen collegegeld te betalen maar ook de studiefinanciering wordt stop gezet en ook het OV-reisrecht komt te vervallen. Daarnaast hebben de studentbestuurders dan geen mogelijkheid om bij te lenen bij de DUO.

Invoering binnen de TU

Nu het voorstel door de Tweede Kamer is, ligt de bal bij de instellingen, de wet laat instellingen namelijk de vrije keus. De TU heeft inmiddels al aangegeven positief tegenover het voorstel te staan. “Wij staan positief tegenover dit initiatief en we zijn blij dat er een opening wordt geboden voor fulltime activiteiten. Er zijn ook universiteiten die daar niet positief in staan, omdat het de druk bij de studenten weghaalt .” aldus de vice-voorzitter van het CvB Paul Rullmann.

Daarnaast liet Paul Rullmann weten welke activiteiten hier in zijn ogen onder zouden moeten vallen,  “intensieve bestuurlijke activiteiten als Studentenraad, besturen van grote studentenverenigingen of sportverenigingen en aan studentenprojecten als de solarcar, de waterstofcart, de superbike, de luchtfiets of andere dreamhall-achtige activiteiten. Telkens zal het moeten gaan om activiteiten die de ontwikkeling van de student als ingenieur ten goede komen, én bijdragen aan het leven op en om de universiteit.” Aldus Paul Rullmann.

De universiteit heeft aangegeven dat als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer komt, het College van Bestuur voornemens is dit per september 2012 in te voeren. De TU hoopt dat dit lukt, maar weet nog niet precies wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de nieuwe regeling. Op dit moment wordt daar onderzoek naar gedaan. ORAS blijft nauw betrokken bij dit proces en zal zich inzetten voor een goede implementatie van dit voorstel, zodat er zo min mogelijk negatieve gevolgen zijn van het full time inzetten voor de studentengemeenschap en dat daarnaast studenten zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van dit voorstel.

Andere steden

Aanvankelijk hadden de universiteiten van Tilburg en Utrecht aangegeven van het voorstel af te zien, maar vandaag heeft de Utrechtse Collegevoorzitter Yvonne van Rooy aangegeven dat het voor Utrechtse fulltimebestuurders per september 2012 mogelijk is om zich uit te schrijven bij de universiteit en gebruik te maken van Collegegeldvrij Besturen. Meer over de invoering in Utrecht lees je hier.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door