fbpx

Conceptplan gepubliceerd over samenwerking met Leiden en Rotterdam

Woensdag 7 maart heeft ORAS het langverwachte conceptplan voor een intensieve samenwerking met de universiteiten van Leiden en Rotterdam ontvangen. Het plan, getiteld ‘Meer Waarde’ is een gezamenlijk antwoord op de toenemende internationale concurrentie en op de vraag vanuit het ministerie van OC&W om meer samenwerking. Het plan ligt nu voor aan de Gezamenlijke Vergadering (Studentenraad en Ondernemingsraad), welke goedkeuring moet geven.

Uitgebreid, maar zeer abstract overzicht

Het conceptplan geeft een overzicht van de belangrijkste gezamenlijke kansen op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationalisering. De kansen liggen vooral op de snijvlakken van de drie universiteiten, zoals bijvoorbeeld de opleiding Life Science & Technology (LST) ook ontstaan is uit het raakvlak tussen de Leidse fundamentele en Delftse toegepaste kennis.

De omschreven kansen zijn echter niet ground breaking. De plannen zijn zeer abstract en laten nog vele mogelijke scenario’s toe. In principe is dit goed, want ORAS vindt het belangrijk dat de concrete invulling vervolgens bottom-up, vanuit de organisatie, moet komen. Als die er niet is, zijn de plannen namelijk te weinig levensvatbaar. Echter, volledige duidelijkheid over de gezamenlijke toekomst van de drie universiteiten kan er door de vele mogelijke scenario’s ook niet gegeven worden.

Delftse studies blijven Delfts

Hoewel de plannen zeer abstract zijn, kan de intentie van de drie Colleges en de richting die zij aan de samenwerking willen geven wel worden opgemaakt. Men denkt vooral in de richting van Gemeenschappelijke Regelingen, waar de drie universiteiten delen van hun taken en

bevoegdheden in onder kunnen brengen. Middels die weg kan er op delen dus wel worden ‘gefuseerd’, maar dit zal voornamelijk op nieuwe onderdelen zijn. Deze nieuwe onderdelen komen vooral uit de hoek van het onderzoek, maar kunnen bij voldoende levensvatbaarheid en academische relevantie ook leiden tot nieuwe opleidingen. Voor dergelijke opleidingen spreekt ORAS de voorkeur uit te kiezen voor één stad als basis, maar hiervoor verleent het College geen garantie. Te zijner tijd zal daarom bekeken moeten worden hoe het reizen voor deze studenten zo voordelig mogelijk kan uitkomen.

Bestaande ‘puur Delftse’ opleidingen zullen in principe echter ongemoeid blijven. Daarmee is het conceptplan goed nieuws voor de grootste zorgen die ORAS onderscheid onder de Delftse studenten. Er is namelijk weinig aanleiding tot een grootscheepse fusie, tot het verdwijnen van de naam TU Delft of tot meer reizen binnen de huidige opleidingen.

Het grijze gebied van bestaande gemeenschappelijke opleidingen, zoals LST, MST en Wiskunde, wordt eventueel wel onderwerp van discussie, maar er is bij ORAS nog geen enkel concreet plan bekend voor een belangrijke verandering. Aan eenieder betrokken bij deze opleidingen om ORAS op de hoogte te houden van de gang van zaken!

De uitwerking is het echte werk

ORAS blijft echter nauw bij de ontwikkeling van de planvorming betrokken, daar juist in de uitwerking de stem van de Studentenraad belangrijk wordt. Zoals ORAS i.s.m. met de drie Studentenraden eind vorig jaar ook heeft aangegeven in het document Aandachtspunten LDE brengt een intensievere samenwerking veel kansen, maar is een fusie met de bestaande argumenten onnodig en onwenselijk. Daar bovendien majeure veranderingen op de langere termijn minder sterk zijn uitgesloten, zal ORAS de planvorming op de voet blijven volgen om zich uit te spreken tegen ongewenste scenario’s en constructief alternatieven aan te dragen bij de betrokkenen. Heb jij een sterke mening over deze plannen, laat je horen via LDE@oras.nl!

Downloads

Download het conceptplan ‘Meer Waarde’ hier

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door