fbpx

Differentiatie collegegeld voor Honours

Minister Bussemaker

Vorige week stemde het kabinet in met het voorstel om hoger collegegeld te vragen voor honours tracks. Het gaat om een experiment waarvoor hogescholen en universiteiten zich aan kunnen melden voor 2014 en 2015 en loopt tot uiterlijk 2019. Hogescholen en universiteiten die meedoen aan het experiment mogen tot €3.812 collegegeld per jaar aan hun excellente studenten vragen, dat is maar liefst het dubbele van het wettelijk collegegeld.

(zie ook: rijksoverheid)

De maatregel komt voort uit het stoppen van de bekostiging vanuit het Siriusprogramma, een extra potje met geld dat de afgelopen jaren werd gebruikt om onder andere het Honourstraject mee te bekostigen. Vanaf 2015 zal deze wijze van bekostiging stoppen, waardoor er naar een nieuwe oplossing gezocht moet worden.

Ook op de TU hebben we een programma voor excellente studenten. ORAS denkt dat voor techniekstudenten de insteek van een honoursprogramma anders is dan op sommige andere universiteiten. Waar het bij sommige studies bijna een vereiste is om je te onderscheiden, wordt de mogelijkheid tot het volgen van het programma op de TU veel meer een beloning gezien. Bovendien moeten studenten kunnen kiezen voor een extra uitdaging op basis van interesse en motivatie, niet op grond van financiële middelen.

Gelukkig is er aangegeven dat er voorlopig op de TU nog niet gebruik gaat worden gemaakt van het experiment om te differentiëren in collegegeld. Professor Peter Wieringa van de TU Delft, de vice-rector van de TU Delft geeft het volgende aan ineen internetdiscussie over de collegegelddifferentiatie: “De wereld op z’n kop. Zijn we eindelijk zover dat wij iets extra’s mogen doen voor ons talent, laten we ze er zelf voor betalen! We mogen blij zijn dat deze studenten zich extra inzetten en moeten ze een beloning geven in plaats van een boete op top-prestaties.”

Waar het geld bij het wegvallen van het siriusprogramma wel vandaan gaat komen is nog niet helemaal duidelijk. Er moet worden toegezien dat het geld niet uit de geldstroom voor regulier onderwijs wordt gehaald, dat zou immers verlies van kwaliteit betekenen voor het reguliere onderwijs. ORAS vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zowel het reguliere onderwijs als het honours programma behouden blijft. Wanneer er meer informatie komt over hoe de TU dit aan gaat pakken, volgt er een update.

UPDATE:

ORAS is ook aangesloten bij het Interstedelijk Studenten Overleg, die over landelijke politiek gaan. Zij hebben nog een update over dit onderwerp. Er is namelijk nog geen beslissing genomen over collegegelddifferentiatie voor honours. Zie voor meer informatie : http://www.iso.nl/nieuws/excellentie-financieel-belast/

 

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door