fbpx

Engelse Taalniveau Docenten

contract management2Uit de “ORAS komt naar je TU”- enquête over de Engelse taal in de bachelor (februari 2015), bleek dat bij 33% van de ruim 1500 ondervraagde studenten het leerproces wordt belemmerd door het Engelse taalniveau van docenten. Lees de resultaten hier terug. Naar aanleiding van deze resultaten en meerdere signalen vanuit studenten over de Engelse taalvaardigheid van docenten, hebben wij als gezamenlijke Studentenraad op 7 december 2015 een adviesbriefbrief geschreven naar het College van Bestuur.

In deze brief werd het volgende gesteld:

Wanneer een bacheloropleiding volledig naar de Engelse taal over wil gaan, moeten alle docenten met een onderwijstaak minstens het C1 niveau Engelse taal beheersen vóórdat de opleiding verandert. Alle gegevens van de reeds afgelegde Engelse testen van docenten zouden bij de directie Human Resource moeten worden verzameld. De opleiding mag de verandering pas maken wanneer bewezen is dat alle docenten minstens het C1 niveau Engels beheersen.

Dit advies is in de Overlegvergadering van 14 december behandeld, hier volgde een wat verhitte discussie uit waarin het College van Bestuur aan gaf deze “straf” voor docenten niet te willen opleggen.

ORAS is ervan overtuigd dat het naleven van dit advies zowel voor de student als docent voordelig zou zijn en zeker geen “straf”. Vanzelfsprekend is het van belang voor de student dat het Engelstalige onderwijs van goede kwaliteit is. Als “top-universiteit” met een visie gericht op internationalisering, vinden wij dat er vanuit centraal punt op deze onderwijskwaliteit moet worden toegezien. Bovendien, wanneer de docent een cursus Engelse taal heeft afgelegd en hiermee voldoet aan het C1 niveau (vaardig gebruiker), zal de docent ook zelf beter les kunnen geven en hier meer voldoening uit kunnen halen. Wanneer een opleiding volledig overgaat naar de Engelstaal, is het volstrekt logisch dit goed te doen. Alle boeken gaan over naar Engelstalig, docenten moeten dat ook doen.

Het gaat daarnaast niet om een volstrekt nieuwe maatregel. Op dit moment moeten nieuw aangestelde docenten een Engelse test maken (de ETV), wanneer een docent het C1 niveau niet behaald, is het aan de directie Human Resource en de faculteit om de docent aan te sporen een cursus te doen en de test binnen aanzienlijke tijd opnieuw te maken. Door deze procedure worden de afspraken van het C1 Engels niveau voor docenten niet altijd nageleefd. In 2007 is deze toets (ETV) onder alle Masterdocenten afgelegd omdat alle Masteropleidingen aan de TU Delft naar de Engelse taal werden overgezet. De TUD heeft ervoor gekozen om deze keuze in de Bacheloropleidingen bij de opleiding zelf te laten.

Wél is tijdens de vergadering besproken dat er meer aandacht zal gaan naar het Engelse taalniveau van docenten. De afgelopen jaren is de aandacht vooral naar het BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) gegaan, een traject voor docenten wat bedoeld is om de didactische kwaliteiten te ontwikkelen. Het College van Bestuur zal het gesprek aangaan met de decanen en de diensten Onderwijs & Studentenzaken en Human Resources. Als ORAS zijn we hier zeker tevreden mee, echter zullen wij wel nauw monitoren of dit daadwerkelijk leidt tot verbetering in het (Engelstalige) onderwijs.

Heb jij klachten over de Engelse taal in jou opleiding?

Laat het dan weten via Loulou@oras.nl

Delta artikel: http://delta.tudelft.nl/artikel/steenkolenengels-is-ook-acceptabel/30927

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door