fbpx

Enquete docentkwaliteit

Docentkwaliteit: Klik hier voor de enquête De meeste studenten hebben wel een mening over docenten, jij waarschijnlijk ook. Vaak kun je als student binnen een paar minuten aangeven wat je niet goed vindt aan bepaalde docenten en waarom, maar ook wat je als student juist wel van een docent verwacht.

ORAS wil weten wat jij als student nu eigenlijk verwacht van docenten en wat jij goed en minder goed vindt aan bepaalde docenten. Waaraan zou een docent volgens jou moeten voldoen?

Vul deze enquête in zodat wij ons verder kunnen inzetten om de docent kwaliteit te verbeteren! Hoe we dat doen?

In de afgelopen jaren is bij veel faculteiten aandacht gevestigd op het (verder) professionaliseren van docenten. Deze slag om te docenten te professionaliseren komt voort uit de prestatie-indicatoren die voortkomen uit afspraken die gemaakt zijn tussen de overheid en de universiteit. Om de professionalisering te bewerkstelligen is er vanuit de universiteit een speciale cursus voor docenten opgezet, de zogenaamde Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Door middel van dit BKO worden de didactische vaardigheden van docenten verbeterd. Dit is natuurlijk positief, maar ORAS is van mening dat er nog meer verbeterd kan worden aan het onderwijs en ook de rol van de docent hierin. ORAS denkt na over de verbetering van docenten en hoe dit bewerkstelligd kan worden, en wij willen graag jouw input hierin hebben! wij zijn  bezig met het bedenken van manieren om de mening van studenten te vertolken naar het BKO, zodat de TU dit mee kan nemen in het verder professionaliseren van haar docenten.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door