fbpx

Erasmus schikt zaak over bindend studieadvies

De onderwijsrech2015-10-29-BSAtbank CBHO (college van beroep voor het hoger onderwijs) zette afgelopen maand vraagtekens bij de steeds breder gedragen norm ‘nominaal is normaal’. Dit naar aanleiding van de zaak van een Rotterdamse rechtenstudent die een negatief bindend studieadvies kreeg. Zoals te lezen in dit artikel van de Delta.  In de tekst van de WHW is namelijk opgenomen dat een negatief BSA alleen kan worden gegeven indien een student, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt wordt geacht voor de betreffende opleiding.

Een bindend studieadvies is bedoeld om te beoordelen of een student geschikt is voor zijn opleiding, maar de Erasmus Universiteit gebruikt het systeem om het studietempo te verhogen” overwoog de rechter. Het BSA van 60 punten dat wordt gehanteerd aan het Erasmus Rotterdam werd hiermee in twijfel getrokken.

Inmiddels is de zaak geschikt en mag de student van de Erasmus Universiteit zijn studie weer hervatten. Hierdoor zal het niet tot een definitieve uitspraak komen. Dit is jammer, de verwachtte uitspraak is niet alleen voor de Rotterdamse student interessant, maar voor heel studerend Nederland. ORAS is daarom blij met de uitspraak van de advocaat van de rechtenstudent, Marianne Wiersma: “Ik zou graag procederen tegen de norm van de Erasmus Universiteit, liefst voor iemand die de norm niet gehaald heeft en ook niet zielig is. Dan komt het tot een principiële uitspraak en wegen er geen bijzondere omstandigheden mee.”

ORAS is fel tegen een BSA van 60 ECT, wie zegt dat een student met 50 behaalde ECT in het eerste jaar, géén geschikte student is voor de opleiding? Het BSA zou moeten dienen als een middel om de student op de juiste plek te krijgen, niet om het studietempo te verhogen. Dezelfde vraag stellen wij bij het huidige BSA van 45 ECT op de TU Delft. Vindt de student daadwerkelijk door dit BSA van 45 ECT eerder de juiste plek, of is dit slechts een studieversnellende maatregel? De evaluatie van het BSA van 45 ECT zal dit jaar in zijn werk worden gezet, als studentenraad blijven wij hier dicht bij betrokken.

Heb je vragen of wil je meer weten over de BSA? Mail Loulou.

 

 

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door