fbpx

Eventueel geschil RAS

Het College van Bestuur (CvB) heeft een besluit naar de Studentenraad (SR) gestuurd waarin zij voorstelt 10% van de RAS-maanden te bezuinigen. ORAS vindt ontplooiing belangrijk en dat het besluit de toegankelijkheid van ontplooiingsmogelijkheden schaadt. Wij pleiten dat het College van Bestuur haar voorstel intrekt.

Tussen de Overlegvergaderingen (OV) tussen de SR en het CvB van 11 en 18 maart 2010 heeft de SR contact gehad met haar advocaat. Daaruit is gebleken dat de SR instemmingsrecht heeft of wijzigingen van de RAS, inclusief de totale omvang van de regeling. Het CvB stelt echter dat wij alleen instemmingsrecht hebben op de verdeling van de maanden. Daarmee is er een situatie ontstaan waarin de SR en het CvB lijnrecht tegenover elkaar staan.

Nadat de juristen van de TU Delft kenbaar hebben gemaakt wat hun mening is over onze rechtspositie zal de advocaat van de SR hierop reageren. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt is het mogelijk dat er een geschil komt om de rechtspositie van de SR in deze discussie vast te stellen.

Nadat er overeenstemming is bereikt over de rechtspositie van de Studentenraad zal er weer inhoudelijk gediscussieerd worden over de inhoud van het voorstel. Wij zijn ontevreden over de onderbouwing van het voorstel en vinden dat het CvB de gevolgen voor verenigingen en studenten niet goed heeft afgewogen.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door