fbpx

Financieren op prestaties

Begin december heeft de Vereniging van Universiteiten (VSNU) een akkoord getekend met staatssecretaris Halbe Zijlstra. In dit Hoofdlijnenakkoord wordt een kader geschetst voor afspraken om de Nederlandse universiteiten toekomstbestendig te maken. Op basis van dit kader worden in het voorjaar van 2012 met alle universiteiten afzonderlijk prestatieafspraken gemaakt. Deze prestatieafspraken maken deel uit van de bekostiging van universiteiten vanuit de overheid. Dit betekent dat universiteiten geld zullen ontvangen wanneer zij de afspraken nakomen.

De vier hoofdpunten van het akkoord zijn:

  1. Verbetering van het studierendement
  2. Herordening van het opleidingenaanbod
  3. Profilering van onderzoek
  4. Kennisvalorisatie

In de beschrijving van het toekomstperspectief worden er zaken genoemd als een jaarklassysteem of BSa voor het tweede en derde studiejaar en selectie: substantieel meer VWO’ers gaan naar het HBO. Hiernaast zal er gestuurd worden op excellentie trajecten, brede bachelors en mogelijkheden om voor bepaalde opleidingen hoger collegegeld te vragen. ORAS constateert dat bij de planvorming studenten en docenten niet betrokken zijn geweest en dit terwijl het naleven van de prestatieafspraken door deze groep moet gebeuren!

Op 5 januari zal de Studentenraad het rapport tijdens de Overlegvergadering bespreken. Onze reactie is hier te vinden. Het hoofdlijnenakkoord vind je hier.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door