fbpx

Flexwerken

In 2008 is bouwkunde afgebrand. In het nieuwe gebouw was er plaats voor allerlei soorten nieuwe werkvormen. Echter, in dit nieuwe gebouw was minder ruimte dan in het originele Bouwkunde gebouw. Vanuit de organisatie kwam de vraag of het flexwerkconcept een mogelijke oplossing zou zijn voor dit probleem.

Een paar maanden nadat het concept was ingevoerd, onderzocht Risbo wat de gevolgen van het flexwerkconcept waren. Er bleken behoorlijk wat gevolgen te zijn, en lang niet allemaal positief. ORAS is bij dit punt betrokken geraakt omdat dit concept ook studenten treft. In de eerste overlegvergadering van 2009 is er een brief geschreven over dit onderwerp, waarin de gevolgen voor studenten werden beschreven. Deze gevolgen zijn:

Aanwezigheid

Studenten ervaren dat medewerkers minder aanwezig zijn dan voor de invoering van flexwerkconcept. Cijfers uit het Risbo rapport naar het flexwerkconcept van Bouwkunde bevestigen dit. Voor de invoering van het flexwerkconcept werkten medewerkers gemiddeld 16% van hun tijd thuis, dit is in de huidige situatie 27%.

Vindbaarheid

Het vinden van medewerkers wordt door veel studenten als lastig ervaren. Doordat medewerkers zich vaak niet op vaste werkplekken bevinden, is even langslopen een tijdrovende bezigheid. In het onderzoek van Risbo komt dit ook naar voren, alhoewel dit niet gekwantificeerd is:

“De medewerkers signaleren dat de studenten dus ook moeite hebben met het vinden van de docenten: ‘vroeger kwamen studenten vaak even aan de kamer, dat is nu verdwenen’. De studenten bellen de docenten (nog) niet op, om te vragen waar hij zit, zo melde een medewerker Architectuur en Bouwtechnologie.”

Een mogelijke oplossing zou een centraal liggend secretariaat kunnen zijn met secretaresses die op de hoogte zijn van de locaties van de medewerkers.

Bevlogenheid

Naast deze twee aspecten komt in het onderzoek van Risbo naar voren dat de werkbevlogenheid voor een groot deel (16%) samen hangt met een hogere tevredenheid van de fysieke taakomgeving. Op dit moment wordt de fysieke taakomgeving van Bouwkunde negatief ervaren door de medewerkers, mede door het flexwerkconcept. Dit zou een negatief effect op de bevlogenheid van docenten kunnen hebben waar studenten mede door getroffen zouden worden.

Op dit moment heeft  de Studentenraad de toezegging van het College van Bestuur gekregen dat het flexwerkconcept alleen op faculteiten worden ingevoerd, die dit zelf willen. Dit houden wij dan ook in de gaten voor in de toekomst.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door