fbpx

Grootste nadelen leenstelsel zijn voor huidige TU-student

2014_10_06_leenstelsel_postVanaf september 2015 ontvangt niemand die aan een nieuwe bachelors- of masteropleiding begint meer de basisbeurs, als het aan Jet Bussemaker ligt. Het wetsvoorstel van de minister is namelijk al bijna door de Tweede Kamer heen, ook al is er door verschillende organen negatief geadviseerd. De Raad van State wees in een advies aan het ministerie van OCW er op dat door de invoering van het leenstelsel de huidige student zwaar wordt getroffen.

Toen de huidige bachelor studenten begonnen met hun studie, waren ze ervan overtuigd dat ze ook voor de masteropleiding een basisbeurs zouden ontvangen. Het ministerie liet daarop weten dat er op dit moment al een scheiding wordt gemaakt tussen de bachelor- en de masteropleiding. Dit is gevolg van een gezamenlijke verklaring van Europese ministers van Onderwijs uit 1999. Door dit besluit zijn de bachelor- en masterfase gescheiden in twee apart te volgen opleidingen. Dit betekent dat er al een aparte basisbeurs voor beide opleidingen is. Om deze reden staat in het wetsvoorstel van Bussemaker dat de student die in september 2015 begint aan een nieuwe bachelor- of masteropleiding, geen basisbeurs meer zal ontvangen.

Het ministerie noemt het ‘sociale’ leenstelsel één van de maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, naast bijvoorbeeld de prestatieafspraken die zijn gemaakt. Toch kan er pas worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs als het geld door de studenten is terugbetaald. De eerste investeringen komen van het leengeld van de studenten die in september 2015 beginnen met lenen. Dit leengeld wordt pas terugbetaald wanneer deze student klaar is met studeren. De huidige studenten zullen dus geen directe kwaliteitsimpuls van het onderwijs ervaren, terwijl ze wel direct moeten gaan lenen. Daarnaast is er nog niet bewezen dat de prestatieafspraken die in 2012 zijn gemaakt daadwerkelijk zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De prestatieafspraken hebben als enige aantoonbare gevolg dat de student sneller gaat studeren. Een samenhang tussen de snelheid en de kwaliteit van onderwijs is tot dusver ook nog niet gevonden.

Daarbovenop zullen studenten die een meerjarige masteropleiding gaan volgen, zoals op de TU Delft, geen financiële compensatie krijgen. Volgens onderzoek dat in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd, zouden deze studenten zich slechts door inhoudelijke motivatie laten leiden en zouden deze extra kosten van een jaar (!) langer lenen geen invloed hebben op hun studiekeuze.

Het leenstelsel heeft flinke gevolgen voor niet alleen de toekomstige, maar ook de huidige student, zeker voor de studenten op de TU Delft. Wil je weten wat het leenstelsel betekent voor jou? Kijk op: www.oras.nl/leenstelsel. Ben je het oneens met het wetsvoorstel? Op 14 november wordt op het Malieveld geprotesteerd. Kijk hiervoor op: www.lsvb.nl/leenstelsel.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door