fbpx

Harde knip meldpunt: www.hardeknip.nl

HK_schaarDe Harde Knip, of Bachelor-voor-Masterregeling, verplicht alle studenten aan de TU Delft om hun Bachelordiploma volledig af te ronden voordat zij aan een Masteropleiding mogen starten.

De Harde Knip heeft meerdere doelen, waaronder het mobieler maken van de masterkeuze van studenten. De invoering van de Harde Knip moet er aan bijdragen dat zowel de bachelor als de masteropleiding gezien worden als op zichzelf staande, afgeronde opleidingen. Het is dan makkelijker om voor een master te kiezen die niet direct in lijn ligt met een bachelor.

Helaas komt de realiteit niet overeen met de verwachte gevolgen en kleven er grote nadelen aan de harde knip. De arbeidsmarkt is nog niet open voor studenten met alleen een bachelordiploma en het gros van de studenten wil gewoon een masteropleiding aan dezelfde faculteit volgen. Die groep ervaart dan ook alleen de negatieve gevolgen van de harde knip. Dit wordt versterkt doordat de hardheidsclausule dit jaar afgeschaft is en de 7e semesterherkansingen ook dit jaar voor het laatst aangeboden zijn. Dit betekent dat studenten een jaar (!) kunnen uitlopen op één vak vanwege de harde knip. Meer informatie over de harde knip kun je vinden in het dossier harde knip hierover op onze website. Op de pagina hardeknip.tudelft.nl staat alle informatie over de regeling en hoe deze door de universiteit wordt gehandhaafd.

Omdat er nu in principe geen uitzonderingen meer mogelijk zijn, lijkt het erop steeds meer studenten de negatieve gevolgen van de harde knip ondervinden. Uit verschillende richtingen hebben wij al vernomen dat studenten hierdoor in de problemen komen, maar het is nog niet precies bekend op welke schaal en in welke vorm dit speelt. ORAS vindt het onacceptabel dat studenten meer dan een half jaar uitlopen door de harde knip, al helemaal met het sociaal leenstelsel in het vooruitzicht. Daarom willen wij de TU aansporen om een meldpunt hiervoor op te zetten, zodat er duidelijke inzicht kan ontstaan van de gevolgen van de maatregel. Omdat hier de nodige tijd overheen zal gaan willen we graag zelf zo snel mogelijk op zoek naar schrijnende gevallen. Als het probleem groot blijkt te zijn kunnen we dit gebruiken om aan te geven bij de TU dat dit voor zowel de student als organisatie onacceptabel is. Tegelijkertijd kunnen we de universiteit hiermee aansporen om zelf een meldpunt op te zetten.

Met het meldpunt willen we graag weten hoeveel en op welke manier studenten langer dan een half jaar uitlopen op de harde knip. Graag zouden we in de omschrijving in ieder geval zien hoe lang en op welk(e) vak(ken) je uitloopt door de harde knip. Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de manier waarop de studieadviseurs hiermee omgaan. Omdat dit meldpunt in eerste instantie opgezet is om het probleem te inventariseren kunnen we helaas niet inhoudelijk op elke individuele melding ingaan. Het meldpunt is te vinden op onze site onder de link www.hardeknip.nl

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door