fbpx

Hoorzitting leenstelsel masterfase in politiek Den Haag

 BinnenhofVanochtend werd op het Binnenhof een hoorzitting gehouden over het leenstelsel in de masterfase. In voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer volgende week, waren enkele gasten uitgenodigd om de vragen van Tweede Kamerpolitici te beantwoorden. Onder de genodigden bevonden zich Prof. Jacco Hoekstra van de faculteit LR en Renée van der Ploeg namens het ISO. ORAS (een van de lidorganisaties van het ISO) was aanwezig op de publieke tribune om de ontwikkelingen in de gaten te houden.

De bespreking in de Troelstrazaal begon met een kort pleidooi van 3 minuten voor ieder van de genodigden. Hieronder bevonden zich vertegenwoordigers van studenten (het Interstedelijk Studenten Overleg en studentenvakbond LSVb) en van universiteiten (o.a. VSNU),  maar ook partijen als het Nibud en DUO.

 Het ISO benadrukte dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voorop staan en dat dit de verantwoordelijkheid van de overheid is. Het leenstelsel voor de masterfase moet dan ook niet worden losgezien van dat in de bachelorfase. Daarnaast moet ook het studentenreisproduct in de discussie worden meegenomen, aldus Renée.

Het ISO heeft enkele fundamentele bezwaren tegen het leenstelsel. De toegankelijkheid komt namelijk in het geding voor met name doorstroom binnen het hoger onderwijs, waarbij financiële argumenten de overhand nemen. Ook de versobering van de aanvullende beurs draagt zeker niet bij aan de toegankelijkheid.

Prof. Hoekstra bood opnieuw een goede cijfermatige onderbouwing aan de politici aan, waardoor de discussie op basis een goede analyse kon worden gevoerd. Verder benadrukte hij dat de discussie niet alleen over gemiddelden moet gaan, maar ook het perspectief van enkele specifieke groepen moet worden meegenomen. Voor een technische student is het door veel contacturen meestal niet mogelijk net zoveel naast zijn studie te werken. Daarnaast doet zo’n student op dit moment gemiddeld nog altijd 7 jaar over zijn opleiding en dat gegeven moet worden meegenomen in de berekening van de totaalschuld voor deze groep.

Verder sprak Hoekstra zijn zorgen uit over de wijze waarop het leenstelsel Bètastudies minder aantrekkelijk maakt. De combinatie met het aanpassen van de OV-kaart zorgt ervoor dat mensen wellicht sneller voor een andere opleiding kiezen die dichter bij huis te volgen is en een minder hoge studieschuld op zal leveren. Tot slot gaf hij aan het kwalijk te vinden dat de overheid het hebben van schulden zelf niet goed vindt, maar dit op deze manier wel afschuift op individuen in de samenleving.

Volgende week wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over een leenstelsel in de masterfase. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid voor het leenstelsel te bestaan, maar het is nog niet duidelijk of dit ook in de Eerste Kamer het geval is. Op dit moment zijn er in de Eerste Kamer niet voldoende partijen die zich openlijk hebben uitgesproken voor het leenstelsel.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door