fbpx

Langstudeerboete voor dubbele inschrijving premaster studenten

Afgelopen tijd is er veel te doen geweest om de premaster studenten van de TU Delft. De studenten die jaren geleden deze status hebben aangevraagd, zonder dat er sprake was van een langstudeerboete, krijgen nu toch ineens de boete. Eerst leek het erop dat de inspanningen van de TU Delft ervoor zorgden dat de studenten niet de boete zouden krijgen. Maar nu hebben de studenten op 19 juli toch ander bericht gekregen.

Geschiedenis

Premaster studenten stonden dubbel ingeschreven, zowel als bachelor en als master. Dit was toendertijd puur een administratieve handeling om ervoor te zorgen dat de harde knip niet te ” hard” zou zijn. Op deze manier konden de studenten nog steeds vakken volgen uit hun master terwijl ze nog niet hun bachelor diploma hadden. Op deze manier werd onnodige vertraging verkomen en werd het rendement verhoogd.

Nu de langstudeerboete komend jaar er komt, lopen deze studenten met dubbele inschrijving het risico dat zij een dubbele boete kunnen krijgen. Een jaar met dubbele inschrijving telt mee voor de bachelor en de master. De studenten krijgen nu dus vrijwel zeker de boete door een administratieve handeling die toentertijd werd gedaan om onnodige vertraging op te lopen. Dit terwijl deze studenten bij deze premasterinschrijving dus niet konden weten van de langstudeerboete maar ook niet wisten dat een premaster status een dubbele inschrijving betekende. Voor veel studenten leek het toen alsof de premaster status juist een losse status was en dat je ook op die manier ingeschreven stond bij de overheidsinstellingen.

Status

De universiteit heeft afgelopen maanden geprobeerd deze administratieve handeling terug te draaien zodat de studenten geen onterechte boete zouden krijgen. Het ministerie heeft aangegeven dat dit niet conform wettelijke voorschriften is en dus moet de TU de dubbele inschrijvingen handhaven.  Hierdoor is het risico dat de premaster studenten een langstudeerboete krijgen veel groter geworden. Alleen krijgen de studenten niet de boete doordat ze te langzaam waren, maar door een administratieve handeling zodat ze sneller konden studeren.

ORAS is met de Studentenraad de afgelopen tijd erg druk geweest om te kijken wat er voor deze groep studenten te regelen valt. Samen met de vakbond VSSD en het Interstedelijk Studenten Overleg proberen we ervoor te zorgen dat deze groep studenten niet de dupe wordt van deze zaak. Doordat het nu vakantie is zijn veel mensen niet te bereiken wat het moeilijker maakt om snel antwoord te krijgen zodat er duidelijkheid komt voor de premaster studenten. Hieronder kort de status van wat de partijen op dit moment aangeven.

De universiteit

De TU Delft heeft de dubbele inschrijvingen terug gedraaid, maar werd door het ministerie terug geroepen.  Nu geeft de universiteit aan dat sommige studenten een verhoogd collegegeld moeten betalen komend jaar. Het lijkt er op dit moment ook niet op dat de instelling deze boete zal vergoeden voor de premaster studenten.

Wettelijk gezien lijkt het er ook niet op dat de universiteit onjuist heeft gehandeld. Ze heeft de studenten op de juiste manier ingeschreven en kon jaren geleden ook nog niet weten van een langstudeerboete.

Het ministerie

Het ministerie voert uit wat de politiek heeft besloten. Ze heeft bij de universiteit aangegeven dat het wettelijk niet is toegestaan om de inschrijvingen terug te draaien conform de Wet Hoger Onderwijs. Studenten die mastervakken hebben gedaan moeten ook de daarbij behorende master inschrijving hebben. Het ministerie voert dus uit wat er wettelijk gezien mag, maar kan zelf niet de wetten aanpassen om het mogelijk te maken dat deze boete voor premaster studenten er niet komt.

Politiek

Hier worden de wetten gemaakt en zou ook een uitzondering gemaakt moeten worden voor deze groep studenten. De staatssecretaris is nu op vakantie en heeft nog niet openbaar op de kwestie gereageerd. PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing heeft aangegeven kamervragen te gaan stellen over deze kwestie. Voor de studenten zal hier de onrechtvaardigheid ongedaan moeten worden door de Tweede Kamer en de staatssecretaris.

Toekomst

Het is nu nog onmogelijk om een antwoord te geven op de vraag wat er definitief gaat gebeuren. Samen met andere organisaties zullen we in Den Haag de situatie extra onder de aandacht brengen. Het Interstedelijk Studenten Overleg zal ook overleggen met de staatssecretaris over deze zaak. Verder zullen wij binnen de universiteit zoveel mogelijk duidelijkheid proberen te krijgen over wat binnen de instelling nog mogelijk is om de situatie beter te maken. We hopen dat we zo snel mogelijk goed nieuws kunnen brengen aan de premaster studenten.

Rechtsgeldigheid en rechtvaardigheid

Zoals boven te lezen valt lijkt het erop dat zowel het ministerie als de TU Delft rechtsgeldig hebben gehandeld. Het is een heel andere vraag of het rechtvaardig is dat de premaster studenten nu een erg grote kans hebben op een langstudeerboete. De studenten kunnen alsnog een boete krijgen in hun masterfase terwijl ze nooit vertraging hebben opgelopen in hun master. De langstudeerboete is ingevoerd zonder goed te kijken naar alle specifieke groepen die door de boete geraakt worden. De boete was bedoeld voor studenten die te langzaam studeerden maar hij raakt nu dus ook de studenten die sneller wilden studeren.

Uitzondering

Alleen wanneer je geen tentamens hebt gedaan tijdens je tijd dat je ingeschreven stond als premaster kan je inschrijving worden teruggedraaid. Dat jaar dat je als premaster student stond/staat ingeschreven telt dan als bachelor inschrijving.

Schakelstudenten

De studenten die vanaf het HBO komen en moeten schakelen en verkeerd ingeschreven staan worden wel gecompenseert door de universiteit. Zij stonden ingeschreven als master terwijl ze wettelijk ingeschreven moesten staan als bachelor. Dit was in de strategische nota ” Het Hoogste Goed” van 23 november 2007 al aangegeven en daarom moet de universiteit dus compenseren. Voor de premaster studenten gelden alleen andere regels als voor deHBO-schakelaars.

Reacties - 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Hey,

    goed dat jullie er mee bezig zijn. Ik zal het blijven volgen, ben erg benieuwd wat er uit gaat komen.

    groetjes!

Gesponsord door