fbpx

Meer weten over collegegeldvrij besturen?

Collegegeldvrij 3.0 is een gedeeltelijke oplossing van de problemen waar studentbestuurders tegenaan lopen door de langstudeerboete. De voorstellen die in Tweede Kamer liggen worden in de komende tijd besproken in de Tweede Kamer. ORAS houdt je op de hoogte als er meer duidelijkheid is over het voorstel.

Wat houdt het voorstel in?

Het voorstel Collegegeldvrij Besturen 3.0 beoogt het mogelijk te maken voor studenten die een fulltime bestuursjaar doen – en dus dat jaar geen onderwijs volgen – om zich een jaar uit te schrijven. Hierdoor loopt de studentbestuurder geen extra jaar vertraging op die mee zou tellen voor de langstudeerboete. De studentbestuurder ontvangt in dit voorstel nog wel garantiemaanden (RAS) voor het uitvoeren van een bestuurstaak.

Wat zijn de gevolgen als ik me uitschrijf?

Als Collegegeldvrij Besturen door de Kamer komt en een studentbestuurder schrijft zich uit, heeft dit de volgende gevolgen:

 • •  Wel RAS-maanden ontvangen (dit is 90% van de studiefinanciering, welke in dit geval direct uitbetaald zullen    
 •     worden, dus fungeren als studiefinanciering)
 • •  Wel gebruik maken van de faciliteiten van de universiteit (hieronder zou dan ook huisvesting vallen)
 • •  Geen collegegeld betalen (Voor 2012/2013: € 1.771)
 • •  Geen OV-reisrecht
 • •  Geen tentamens maken en vakken volgen
 • •  Geen lening bij DUO

Wat is de status van het voorstel?

Op dit moment ligt het voorstel, wat ingediend is door Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris van der Ham (D66) nog bij de Tweede Kamer en is dus nog niet aangenomen.

Inmiddels is het voorstel in de commissie van de Tweede Kamer besproken. De verwachting is dat er eind april over gestemd zal worden. Dit zal ook het moment zijn waarop er gestemd wordt over ‘Studeren is investeren’.

Zodra we meer weten over wat in Den Haag besloten wordt, is dit te vinden op www.oras.nl!

Reacties - 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Stel dat dit voorstel wordt aangenomen, zijn er dan bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen om aan collegegeldvrij besturen ‘mee te mogen doen’?

  Als je geen 126 punten hebt voordat je je bestuursjaar in gaat, maak je geen kans op 12 RAS maanden, maar krijg je er 9 voor een lange commissie (als je 72 ects of je P hebt behaald). Betekent dit ook dat je dan niet aan collegegeldvrij besturen mee kan doen?

 2. Het collegegeldvrij besturen houdt in dat je je uit kan schrijven van de universiteit maar wel RAS maanden kan blijven ontvangen.
  De criteria voor het ontvangen van de RAS maanden blijft wel hetzelfde, je moet dus nog steeds aan dezelfde voorwaarden voldoen. De voorwaarden kan je hier ook vinden http://www.oras.nl/dossiers/ras#voorwaarden

  Het wordt aan de instelling of ze meewerken aan het collegegeldvrij besturen. Het college van bestuur van de TU Delft wil er wel aan meewerken. Hierbij zou de universiteit dan misschien dezelfde eisen aan het collegegeldvrij besturen stellen als ze bij de ras doen.

  In de reglementen staan full-time besturen gedefinieerd als: de een bestuurlijke activiteit van tenminste 10 maanden zoals blijkt uit de aanvraag.
  “Zoals blijkt uit de aanvraag” zou impliceren dat het full-time besturen slaat op de tijdsdruk van de activiteit en niet op je voortgang. Dat je bij minder dan 70% studievoortgang minder maanden krijgt zou dan niet perse betekenen dat het niet meer gewaardeerd wordt als fulltime maar dat je gewoon minder maanden krijgt.

  Het is dus afhankelijk van wat de universiteit precies doet met het aanspraak maken op het collegegeldvrij besturen, de interpretatie van de reglementen en wat er precies uit Den Haag komt.

  Op dit moment nog een beetje koffiedik kijken dus. We gaan ons als ORAS er in ieder geval hard voor inzetten dat zoveel mogelijk bestuurders gebruik kunnen gaan maken van dit wetsvoorstel, en dat zijn dus ook de mensen met een studievoortgang van minder dan 70%! Als er meer nieuws over het collegegeldvrij besturen komt dan lees je het natuurlijk direct op de website en onze facebook.

  Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag!

 3. Mocht dit plan door de tweede kamer komen hoeveel speelruimte heeft de TU dan. Ik denk dat het voor veel bestuurders noodzakelijk is om in ieder geval in de zomervakantie nog tentamens te kunnen doen. Gaan er daarvoor nog extraneus regelingen worden getroffen? Zo niet denk ik dat er weinig bestuurders gebruik maken van deze anders hele goede regelingen.

  1. Het bestuursjaar begint bij veel verenigingen officieel op 1 september. Ze zijn dan dus in hun bestuursjaar ook uitgeschreven bij de universiteit in hun laatste maand als bestuurder. In principe is het dan niet mogelijk om tentamens te maken.
   De TU staat echter wel positief tegenover de plannen van het collegegeldvrij besturen dus we zullen ook kijken wat hier de mogelijkheden zijn met deze herkansingen in augustus.

Gesponsord door