fbpx

“Naar een andere universiteit”

TU DelftIn de Delta wordt op 7 januari 2015 bericht gegeven over de petitie “Naar een andere universiteit”. Ondertekend door een aantal medezeggenschapsraden van verschillende universiteiten, wordt ingegaan op een aantal zaken die op de universiteit spelen. Ook de naam van de Centrale Studentenraad van de TU Delft wordt genoemd, waarover wij hieronder het één en ander verduidelijken.

In de petitie wordt gepleit voor meer rechten voor de medezeggenschap. De Studentenraad is blij dat er aandacht wordt gegeven aan de vorm van medezeggenschap. Op dit moment hebben wij instemmingsrecht op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld veranderingen binnen het studentenstatuut. Dat wil zeggen dat zonder toestemming van de Studentenraad geen wijzigingen in het beleid kunnen worden doorgevoerd. In Delft kunnen we tevreden zijn met de medezeggenschap: de Studentenraad wordt altijd serieus genomen en wordt vaak uitgenodigd om mee te denken met onderwerpen die de student aangaan.

Ook vindt de Studentenraad het goed dat wordt stilgestaan bij de manier hoe budgeten worden toegekend. Lange tijd is dit namelijk gedaan door ‘outputfinanciering’. Dit houdt in dat een afdeling (i.e. faculteiten) geld ontvangen naar bijvoorbeeld het aantal uitgegeven studiepunten. Dit leidde ertoe dat dit systeem als een ‘verdienmodel’ werd ervaren. Het ging daardoor niet meer om de kwaliteit van het onderwijs, maar om maximaal rendement: iets waar de Studentenraad absoluut niet blij mee was. De TU Delft heeft er in 2013 voor gekozen om over te gaan naar een systeem waarbij niet meer sprake is van een ‘verdienmodel’. De financiën worden nu bepaald door vaste en variabele componenten die bijvoorbeeld worden bepaald door kosten voor projecten en door inschrijvingen in de bachelor en in master. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Wel wordt het geld wat door het ministerie van OCW wordt uitgekeerd aan universiteiten voor een deel bepaald aan de hand van een ‘verdienmodel’: de prestatieafspraken. Dit heeft als gevolg dat de universiteit er baat bij heeft om vooral te letten op het rendement en in mindere mate op de kwaliteit van het onderwijs.

Over het algemeen staat de Studentenraad neutraal tegenover de voorstellen die in de petitie genoemd worden, waardoor we geen bezwaar hadden tegen ondertekening door het LOVUM.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door