fbpx

Onderwijsveranderingen

De gehele TU Delft zal in de komende jaren inspanningen gaan verrichten om haar bacheloropleidingen opnieuw in te gaan delen. Deze inspanningen moeten ervoor gaan zorgen dat het studierendement aan de TU Delft omhoog gaat en dat studenten minder lang doen over hun studie. Voorbeelden zijn modulair onderwijs en thematische modules.

Modulair onderwijs

Alle opleidingen moeten in een modulair curriculum worden veranderd. Modulair onderwijs zal inhouden in dat er maximaal twee à drie vakken tegelijk worden gevolgd. Deze vakken moeten bestaan uit minimaal 5 en maximaal 10 EC. De veranderingen in de bacheloropleidingen zullen binnen een redelijke korte tijd worden doorgevoerd. Zo zullen de meeste faculteiten streven naar een invoer van modulair onderwijs in collegejaar 2013/2014.

Van disciplinaire naar thematische modules

De veranderingen zijn niet alleen gericht op de vorm van het onderwijs, maar ook op een inhoudelijke verandering. Zo moeten modules meer thematisch dan disciplinair gericht zijn. Dit houdt in dat er een verschuiving moet plaatsvinden van modules die gericht zijn op een discipline zoals Analyse, naar modules naar waar een onderwerp centraal staat waar vanuit verschillende disciplines naar wordt gekeken.De veranderingen die worden ingezet moeten niet alleen zorgen voor een hoger studierendement. Door minder vakken tegelijkertijd te hoeven volgen, zal er meer overzicht zijn voor de student. Daarnaast zal er door te focussen op een verschuiving van disciplinaire naar thematische modules, het onderwijs beter te vergelijken zijn met het bedrijfsleven. Wel moet vermeld worden dat niet elke discipline geschikt is om te combineren met andere disciplines.Om het overzicht voor de student te vergroten zullen er ook studieplanningstabellen worden gemaakt. Deze tabellen, die een initiatief zijn van ORAS, zullen ervoor zorgen dat studenten weten wat de docent van hen verwacht. In een dergelijke tabel staan de contacturen vermeld, welke studieactiviteiten van de studenten worden gevraagd (doorlezen boek, maken opdracht, werken aan project, etc.) inclusief de geschatte studietijd voor deze activiteiten, en zijn de inlevermomenten en toetsmomenten opgenomen.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door