fbpx

Enquete ISO naar indienen klachten

Het ISO is benieuwd naar de mate waarin studenten klachten in kunnen dienen bij hun instelling. Enkele weken geleden presenteerde Panteia het onderzoek ’Het kastje en de muur voorbij?‘. Naar aanleiding van dit onderzoek voert het ISO een steekproef uit onder studenten van verschillende hbo en wo instellingen.

In het onderzoek van Panteia is gesproken met studenten die ooit een klacht hebben ingediend of op het punt hebben gestaan dit te doen. Het onderzoek gaf van deze groep studenten het studentenperspectief op de procedure weer, met daarbij schokkende uitkomsten.

In het onderzoek is alleen met studenten gesproken die al eens een klacht of geschil hebben ingediend en behandelt dus niet de vraag of de student überhaupt weet dát hij een klacht of geschil kan indienen, waarover hij dit kan doen en bij wie hij dan terecht kan. Om dit in kaart te brengen voert het ISO een steekproef uit onder studenten van verschillende hbo en wo instellingen.

Ben jij student, vul dan deze enquête in:

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door