fbpx

Onderzoeksreis 2014: Blended Learning

Studiereis ORAS

Na de vorige Overlegvergadering op 13 februari zijn we gelijk de laatste dingen in gaan pakken voor onze onderzoeksreis om vervolgens te vertrekken naar Schiphol.

Ieder jaar maakt ORAS een onderzoeksreis om op andere universiteiten onderzoek te doen naar een actueel onderwerp op het gebied van onderwijs. Dit jaar heeft de fractie ervoor gekozen onderzoek te gaan doen naar Blended Learning, een mix van verschillende leervormen. We zijn op bezoek gegaan bij Dublin City University, Harvard en MIT in Dublin en Boston. Een eerste korte samenvatting kan je vinden als je verder leest.

Aan alle universiteiten zijn we begonnen met de vraag wat ze daar definitie van Blended Learning hanteren. Omdat Blended Learning eigenlijk niet anders betekent dan gemixt leren zijn daar nogal wat verschillende interpretaties mogelijk. Op de TU wordt nu bij TBM geëxperimenteerd met het flipped-classroom concept. Dit houdt in dat je de structuur helemaal op zijn kop zet. Waar je normaal eerst college volgt in een collegezaal en daarna thuis aan de slag gaat met de verworven kennis. Draai je het bij het flipped-classroom concept om. Je kijkt voorafgaand aan je ‘college’ een korte kennisclip via het internet, later ga je in het college dan ook daadwerkelijk met de stof aan de slag.

Zowel op Harvard als MIT passen ze dezelfde methode toe. Deze methode heet de flipped-classroom methode. We hebben hier ook deelgenomen aan colleges die in  via deze vorm gegeven werden. Op de Dublin City University gebruiken ze een andere vorm van blended leren.

 

We wilden tijdens onze onderzoeksreis voornamelijk kijken naar de ervaringen van studenten en welke onderdelen essentieel zijn bij het implementeren van een hun vorm van Blended Learning. Zo willen we in het rapport waar we nu mee bezig zijn concrete aanbevelingen doen aan de TU.

Dinsdagochtend hebben we met de hele fractie nogmaals alle voor- nadelen en bevindingen op een rijtje gezet. De eerste conclusie die we nu al hebben kunnen trekken uit onze onderzoeksreis, is dat op alle universiteiten de methode op een andere manier wordt toegepast. Iedere bezochte universiteit hanteert een andere definitie van Blended Learning.

Ook de ervaringen van studenten waren wisselend. Op MIT kwam wel heel duidelijk naar boven dat studenten vonden dat de vorm die daar gehanteerd werd ervoor zorgde dat ze na een periode vakken het vak beter beheersten en het ook nog eens beter bleef hangen. Dat zijn uiteraard goede berichten. Ze gaven daarbij wel aan dat ze het enorm vervelend vonden dat een gedeelte van hun cijfer afhankelijk was van aanwezigheid en participatie. Ze werden niet gevraagd of ze de inhoud van de kennisclips begrepen hadden, maar of ze de clips bekeken hadden.

Bij Harvard waren wij onwijs enthousiast over een pilot die ze daar hadden gedaan met een flipped classroom course. Ze hadden daar een vak dat ‘Science and Cooking’ heet, in een flipped-classroom jasje gestoken. Met een enorme bak met geld, wat op Harvard nou eenmaal wel aanwezig is, hadden ze een compleet nieuw laboratorium gebouwd. Hier hadden ze iedere week een beroemde chefkok die een gerecht klaar ging maken. Als voorbereiding op het werkcollege werd een bepaald fenomeen uitgelegd wat tijdens het bereiden van dit gerecht aan de orde was. Achteraf kon dan met een berekening bekeken worden wat er zoal verbeterd kon worden aan een recept. We hebben van deze course ook de docent gesproken om te vragen wat de reacties van studenten waren en dit vergeleken met de verhalen die we zelf al hadden gehoord over het vak. Heel interessant om deze 2 partijen met elkaar te vergelijken! Het grappige en merkwaardige was dat lang niet alle studenten even enthousiast waren, terwijl wij dat alle 7 wel waren. Op Harvard hebben we onder andere deelgenomen aan een discussie over online leren.

 

 

De uitdaging die er nu ligt in het schrijven van het verslag zal zijn dat we al onze bevindingen in perspectief moeten gaan plaatsen. De cultuur in de USA is anders dan die in Nederland en daarnaast is er bij die universiteiten ook vele malen meer geld. Harvard heeft bijvoorbeeld niet alleen technische opleidingen en de course waar ik zo net over vertelde is een van de courses waar een Harvard student die niets met techniek te maken heeft een course van moet volgen.

Ten opzicht van Dublin komt de TU Delft wel aardig overeen. Op sommige gebieden loopt de TU daar nog wel voor. Vooral de faciliteiten voor het opnemen van de clips en dat soort dingen zijn hier verder ontwikkeld. Toch merk je wel dat het een jonge universiteit is waar een dergelijke ontwikkeling snel en goed kan worden doorgevoerd. In Dublin zien ze blended learning anders. Daar wordt de interactie ook online gedaan. In Dublin besteden ze veel aandacht aan het positief stimuleren. Studenten worden gestimuleerd om naar colleges te komen m.b.v. `trailers` van colleges. Ook docenten worden gestimuleerd om te vernieuwen met hun lesmethodes door het bottom up principe.

Goed, al met al dus een ontzettend interessante studiereis waar wij enorm veel van hebben kunnen leren. Ik kan nu al haast niet wachten om het hele verslag in het Engels op papier te zetten! Het rapport dat van onze reis geschreven zal worden wordt ook op onze site gepubliceerd en zal daarnaast worden gepresenteerd in de overlegvergadering met het College van Bestuur.

Mark Glynn

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door