fbpx

ORAS en SR introduceren een visie op de Delftse ingenieur

Op het gebied van onderwijs zijn ORAS en de SR van mening dat de TU Delft moet kunnen laten zien waarom een ingenieur uit Delft uniek en onmisbaar. Hiervoor mist echter een haarscherpe visie die keihard neerzet welke unieke en onmisbare kenmerken een Delftse ingenieur heeft. Deze kenmerken moeten het verschil kunnen maken met internationaal concurrerende universiteiten en de unique selling points zijn voor de TU Delft en haar ingenieurs. ORAS en de SR hebben een voorzet gedaan om deze kenmerken te benoemen en op te nemen in de TU Delft Roadmap 2020.

Door het ministerie van OC&W wordt aan alle Nederlandse universiteiten gevraagd zich scherper te profileren om beter gewapend te zijn tegen de toenemende internationale concurrentie. De TU Delft moet aan de wereld kunnen laten zien waarom zij een centrale positie verdient in het internationale veld, op het gebied van zowel onderzoek, onderwijs als valorisatie. Hiervoor zijn het College van Bestuur en de afdeling Instellingsbeleid al sinds vorig jaar een lang proces gestart om door de hele organisatie heen te peilen wat de sterktes en zwaktes van onze universiteit zijn en wat er nodig is om de TU Delft met de wereldtop (blijvend) te laten meedoen. Het resultaat wordt beschreven in de TU Delft Roadmap 2020.

ORAS is goed betrokken bij dit proces. Allereerst hebben ORAS en de SR tijdens het peilen creatieve input gegeven op hoe een sterke TU Delft eruit ziet over 8 jaar. Op dit moment mag ORAS met haar officiële functie in de SR instemming geven aan de inhoud van de Roadmap, welke als leidraad voor ontwikkelingen aan de TU Delft zal dienen voor zeker de komende 5 jaar.

Een duidelijke visie schept kansen

Een van de belangrijkste aspecten die ORAS met de SR heeft ingebracht is een duidelijke visie op de Delftse ingenieur. De Roadmap 2020 mist dit volledig, terwijl het formuleren van een dergelijke versie grote kansen schept op veel verschillende vlakken:

  • •   De universiteit moet volgens ORAS en de SR eerst nadenken over de ingenieur die zij wil opleiden, alvorens te  bedenken hoe de opleidingen eruit moeten zien. Dit leidt tot betere resultaten en sterker gefundeerde opleidingen.
  • •   Studenten kunnen nieuwe motivatie of ambitie putten uit het beeld van de Delftse ingenieur dat met de visie geschapen wordt. Studenten zullen gestimuleerd worden om na te denken over hun persoonlijke ontwikkeling. Het is immers deze persoonlijke ontwikkeling die in de ogen van ORAS de ingenieur een volwaardige ingenieur maakt.
  • •   Bedrijven kunnen geleidelijk overtuigd worden van de kwaliteiten en kenmerken van de Delftse ingenieur die niet alleen in de visie zijn geformuleerd, maar ook worden nagestreed en bereikt door de studenten en afgestudeerden.
  • •   Scholieren die een studie moeten kiezen kunnen geholpen worden door het profiel dat in de visie wordt geschetst, wat hen goed of juist minder past.

Onderscheidende kenmerken van de Delftse ingenieur

Onderstaand tref je de voorzet aan die de SR heeft gedaan om op te nemen in de Roadmap. Het is een vijftal (duale) kenmerken van de Delftse ingenieur, waarbij vooral de som der delen hem/haar in belangrijke mate onderscheidt. De betekenis van het onderscheid is onder de dikgedrukte kenmerken aangegeven.

De Delftse ingenieur is:

1.    Probleemoplossend en analytisch zeer sterk;

Dit zijn de centrale kwaliteiten van bètastudenten en de redenen voor de centrale positie van technisch onderwijs in het topsectorenbeleid. Het probleemoplossend vermogen van (Delftse) ingenieurs spreekt bovendien uit het feit dat de helft van het aantal afgestudeerden eindigt buiten de technieksector (banken, consultants, overheid, etc.).

2.    Leidinggevend en multidisciplinair;

Een oplossing in de maatschappij realiseren vraagt altijd om een teamprestatie. De academisch opgeleide neemt hierbij vaak een leidinggevende positie in. Delftse ingenieurs zijn hier bijzonder geschikt voor, want de opleidingen van de TU Delft bevatten talrijke projecten die om goed teamwerk vragen. Daarnaast biedt de rijke Delftse studentencultuur buiten de curricula uitgebreid de gelegenheid de benodigde communicatieve en organisatorische vaardigheden op te doen. De TU Delft ondersteunt deze rijke cultuur vol studentenprojecten (D:Dream teams), besturen van verschillende studie- en studentenverenigingen, commissies en andere mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing zoals sport, kunst en muziek.

Toekomstige maatschappelijke oplossingen vragen echter om meer dan sterk leiderschap. De complexe maatschappelijke vraagstukken, de Grand Challenges, van morgen moeten in toenemende mate opgelost worden vanuit verschillende disciplines en elk team heeft iemand nodig die de verschillende disciplines verstaat. De brede bachelor op de TU Delft maakt hiervoor een belangrijk begin door studenten bekend te maken met verschillende aangrenzende vakgebieden. Het belang van het spreken van meerdere ‘academische talen’ kan echter sterker worden onderstreept. Interfacultair binnen de TU Delft kan al een groot gedeelte van de multidisciplinaire vraagstukken opgepakt worden. In LDE verband kan het multidisciplinaire facet wellicht verder ondersteund of uitgebouwd worden.

3.    Kritisch en innovatief;

Van de academische opgeleide worden de nieuwe oplossingen verwacht voor maatschappelijke problemen. Voor nieuwe oplossingen moet al het huidige ter discussie gesteld worden. Delftse studenten doen dat bij uitstek. Delftse studenten zijn mondig, durven kritiek te leveren en, vooral, zijn bereid eigen wegen in te slaan.

Het zijn juist deze eigen wegen, het ‘out of the box denken’, die leiden tot nieuwe en innovatieve oplossingen. Het leggen van nieuwe verbanden en het bedenken van creatieve oplossingen maakt Delftse studenten op het moment (nog) onderscheidend van Aziatische ingenieurs (studiereis ORAS, interviews o.a. met oud-decaan BK Jürgen Rosemann). Er moet daarom stevige aandacht uitgaan naar het ‘leren leren’, de academische vaardigheid je altijd nieuwe stof eigen te maken om de nieuwe verbanden te kunnen blijven leggen.

4.    Ondernemend/initiatiefrijk en ambitieus;

Wie niet waagt, wie niet wint. Oplossingen tot werkzame oplossingen maken blijkt een vak apart en soms zelfs de moeilijkste fase (zegt o.a. ook Jacques Pâques, eredoctor sinds afgelopen diesviering). De Delftse student zoekt uitdaging, maar vindt deze ook veelvuldig: Delftse studenten bevinden zich in een zeer ondernemend klimaat met vele initiatiefrijke studiegenoten. De TU Delft is in hoge mate toepassingsgericht en het Delftse studenten- en verenigingsleven gonst bovendien van de activiteit en mogelijkheden om te leren (studentenprojecten, besturen, commissies).

Wegen naar de werkelijkheid, de maatschappij, moeten daarbij zoveel mogelijk gestimuleerd worden. YES!Delft en DCE behoren tot de noodzakelijke infrastructuur, maar dit moet op een nog hoger niveau getild worden wil het uniek zijn. Denk vooral aan de onderwijskant. Extra kansen liggen er op het gebied van ondernemerschapsonderwijs binnen de LDE samenwerking (reeds aangestipt in Conceptplan LDE – Meer Waarde).

5.    Actief en betrokken.

Delftse studenten zijn bijzonder actief en betrokken. Studenten pakken gretig maatschappelijke uitdagingen op (EnergyClub, Students4Sustainability, talloze activiteiten van studieverenigingen) en maken bij D:Dream teams werk van het vertalen van Delftse technologie naar de maatschappij. Studenten steken bovendien veel tijd in hun omgeving en zijn zeer actief binnen Delftse studie- of studentenverenigingen. Daarbij ontwikkelen ze zichzelf (soms zeer bewust) en verbeteren ze die omgeving. Wat dat betreft is lang studeren goed, zolang de student er iets nuttigs naast doet.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door