fbpx

Persbericht: Bezuinigingen hoger onderwijs treffen technische studenten onevenredig hard

DELFT, 20 januari 2012 – De studentenvertegenwoordiging van de 3 technische universiteiten roept het kabinet op de maatregelen in het hoger onderwijs te heroverwegen. De maatregelen treffen bètastudenten onevenredig hard, terwijl bèta’s essentieel zijn voor de Nederlandse kenniseconomie.

Gisteren is het wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’ van staatssecretaris Zijlstra naar de Tweede Kamer verstuurd. De regering zegt hierin per september 2012 de basisbeurs voor masterstudenten af te schaffen en het studentenreisrecht te verkorten. ‘De bèta gemeenschap is teleurgesteld door dit wetsvoorstel’ zegt Mariska Heidema namens de studentenvertegenwoordigers van de technische universiteiten. Deze bezuinigingen komen bovenop de Halbe-heffing die vorig jaar is doorgevoerd en toen werd al geroepen dat technische studenten ontzien moesten worden. Nu blijkt dat er ook met de nieuwe maatregelen geen uitzonderingen komen voor bèta’s, terwijl een technische master twee keer zo lang is als een reguliere master. Bètastudenten worden hierdoor twee keer zo hard geraakt.

De beoogde maatregelen van het kabinet werpen een financiële drempel op voor het volgen van een meerjarige master. De Raad van State heeft in haar advies over het wetsvoorstel al aangegeven dat de effecten in het bijzonder voor studenten die een meerjarige master volgen onevenredig zwaar zijn. Hiervan is niets terug te vinden in het huidige voorstel. Onderzoek toont aan dat minder bètastudenten voor een technische master zullen kiezen. Dit terwijl het behalen van de masterfase essentieel is voor bèta’s bij het uitoefenen van een technisch beroep.

Ook de ambitie van de regering om tot de top 5 van kenniseconomieën te behoren, komt hiermee in de knel. Het kabinet heeft negen sectoren aangedragen als pijlers van de Nederlandse economie. In deze topsectoren zijn volwaardige ingenieurs van fundamenteel belang. Een techniekstudent zonder master is nóg geen volwaardige ingenieur. Wil de overheid haar ambitie waar maken, dan moeten de maatregelen heroverwogen worden en waarnodig uitzonderingen voor bèta’s ingevoerd worden.

De studentenvertegenwoordiging van de drie technische universiteiten
Studentenraad TU Delft
Studentgeleding universiteitsraad TU Eindhoven
Studentenraad UTwente
Studentenvakbond VSSD 

Reacties - 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Pingback: My Homepage

Gesponsord door