fbpx

Regelementen voor studenten

Om constructief mee te kunnen denken met de universiteit is het van belang op de hoogte te zijn van wetgevingen en bepalingen. Vandaar dat ORAS zich bezig houd met de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hier staan de landelijke wetten in, die vervolgens toegepast moeten worden op de TU Delft. Uit dit proces volgen de reglementen van de universiteit. Alle voor studenten relevante regelingen zijn opgenomen in het Studentenstatuut. Deze wordt ieder jaar vastgesteld als de Studentenraad er mee instemt. Omdat er instemming van de studentenraad vereist is, is het voor ORAS mogelijk om wijzigingen aan te brengen en nieuwe dingen toe te voegen.

Zo zal dit jaar het recht op een verklaring van de TU Delft voor verkregen RAS-maanden, in essentie een erkenning van de opgelopen vertraging, opgenomen worden in het statuut. Ook internationale studenten kunnen tegenwoordig aanspraak maken op RAS-maanden, nadat ORAS dat heeft aangekaart.

Ook de rechten van de studentenraad staan nauwkeurig beschreven in het studentenstatuut. Door deze precies te weten kan ORAS in bijna iedere situatie de stem van haar achterban mee te laten wegen of zelfs de poot stijf houden om de belangen van de student te behartigen.

Naast deze adviserende en instemmende rechten heeft de Studentenraad ook nog Initiatiefrecht. Dit recht geeft de Studentenraad de mogelijkheid om eigen ideeën neer te leggen bij het College van Bestuur en hier een beargumenteerde reactie op te krijgen. Zo zijn we bijvoorbeeld aan collegerama gekomen!

Doordat ORAS op de hoogte is van de rechten en plichten van een student kunnen wij veel vragen van studenten vaak direct beantwoorden. Mailen of bellen kan altijd!

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door