fbpx

Regeling Afstudeersteun Studenten

De Regeling Afstudeersteun Studenten, beter bekend als de RAS, is een onderdeel van het Studentenstatuut. De RAS regelt de financiële ondersteuning voor studenten die zich hebben ingezet voor een commissie, bestuur, medezeggenschap of studentenprojecten. Wanneer je veel tijd hebt gestoken in het organiseren van een activiteit voor je vereniging, dan kan je daar zogenaamde “RAS-maanden” voor krijgen. Je vereniging geeft dan aan de TU Delft door hoeveel studievertraging je hebt opgelopen door je inzet. Stel dat dit om drie maanden gaat, dan krijg je (onder bepaalde voorwaarden) drie maanden studiefinanciering terug van de TU Delft. Ook in gevallen van functiebeperking kan je RAS-maanden ontvangen, zoals wanneer je dyslexie hebt of als je langdurig ziek bent geweest.

In juli 2007 heeft het College van Bestuur (CvB) een voorstel voorgelegd aan de Studentenraad over de herverdeling van de 4100 RAS maanden. Het doel was om voor studiegerelateerde projecten als de Nuna Solar Car en Formula Student ook RAS-maanden beschikbaar te stellen. Dit was met de toenmalige verdeling niet mogelijk. ORAS heeft met alle betrokken partijen – TU-medewerkers, besturen van studie-, studenten- en sportverenigingen en vertegenwoordigers van diverse studiegerelateerde projecten – om de tafel gezeten om de herverdeling zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Na veel discussie is een herverdeling gemaakt waar alle partijen zich in kunnen vinden. ORAS heeft uiteindelijk in de Studentenraad haar instemming gegeven op het definitieve voorstel.

ORAS vindt het belangrijk dat de RAS-regeling behouden blijft; dit is immers een goede stimulans en waardering voor actieve en gemotiveerde studenten. ORAS zet zich hier al 38 jaar voor in. De RAS is van levensbelang voor verenigingen en is direct verbonden met de visie van ORAS.

Wil je meer weten over de regels rond de RAS of de verdeling daarvan? Kijk op onze RAS-FAQ of het studentenstatuut.tudelft.nl

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door