fbpx

TU Delft naar Den Haag?

150626Campus_Den_Haag_-_Leiden

De TU werkt steeds intensiever samen met Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er bestaan al gedeelde bachelor- en masteropleidingen, minors en er vindt ook veel gezamenlijk onderzoek plaats. Een nieuwe ontwikkeling is dat de TU Delft bezig is met plannen om een masteropleiding van de faculteit TBM te verhuizen naar Campus Den Haag van Universiteit Leiden.

Deze universiteit heeft binnen enkele jaren haar faculteit bestuurskunde verhuisd naar Den Haag, en inmiddels krijgen 2500 studenten hier onderwijs. De MSc waar het om gaat is EPA (Engineering and Policy Analysis) en opereert op het grensvlak van techniek en maatschappij. Deze opleiding loopt op dit moment niet zoals gewenst, mede vanwege het lage aantal aanmeldingen van ongeveer 30 studenten per jaar.

Een verhuizing brengt voordelen met zich mee die wij ook als ORAS onderschrijven. Veel publieke debatten worden nu gedomineerd door mensen die geen technische achtergrond hebben. Door de opleiding in Den Haag te vestigen kan er veel makkelijker samengewerkt worden met ministeries, ngo’s en internationale organisaties voor vrede en recht. Niet alleen voor EPA, maar ook voor de hele universiteit wordt hiermee een interessante nieuwe ingang gecreëerd.

Tegelijkertijd hebben ook een aantal bezwaren. Wij denken dat de Delftse ingenieur zich niet alleen onderscheidt vanwege het inhoudelijk studieprogramma dat hij gevolgd heeft, maar ook juist vanwege de unieke cultuur die in Delft heerst. Omdat er  veel studenten wonen en studeren in een kleine stad bestaat er een hechte community. Via onder andere studie-, studenten- en sportverenigingen komen studenten van verschillende achtergronden op een laagdrempelige manier in contact met elkaar. Er gebeurt daarom heel veel in de stad en op de campus. Talloze initiatieven waarmee de studenten van de TU zich onderscheiden creëren een gevoel van trots welke in onze ogen Delft uniek maakt. Ons punt is dat bij het vestigen van een opleiding in Den Haag studenten daar waarschijnlijk ook zullen gaan wonen. Dan bestaat er een groot risico dat ze hun band met Delft verliezen. Op dit moment is het merendeel van de EPA studenten afkomstig uit het buitenland, en hebben dus over het algemeen ook geen bachelor opleiding in Delft gevolgd. Ondanks dat zij zich daarom ook minder in die identiteit zullen herkennen worden al deze mogelijkheden voor hen veel minder toegankelijk. Daarnaast zal de grens tussen nationale studenten en internationale studenten in de toekomst ook steeds meer gaan vervagen.

Toen wij inzicht kregen in de plannen waren er dan ook niet tevreden over dat hier nog niet echt over nagedacht was. Wij vinden vanuit ORAS dat het behoud van de Delftse identiteit een belangrijk startpunt moet zijn in dit soort plannen, en niet iets dat er in een laat stadium nog even aan bod komt. De laatste maanden zijn wij daarom ook in gesprek met de faculteit TBM hoe we er zoveel mogelijk voor kunnen zorgen dat de Delftse identiteit behouden blijft.

Een van de andere punten die we bediscussieerd hebben met het College van Bestuur ging over eventuele toekomstige verhuizingen. Bij de Universiteit Leiden is de verplaatsing van een gehele faculteit binnen een paar jaar heel snel gegaan. Dit wordt mede veroorzaakt door de gemeente Den Haag, welke graag meer academisch onderwijs wil aantrekken.  Binnen de TU zijn er op dit moment nadrukkelijk geen plannen om meer opleidingen te verhuizen.

Behalve de inhoud hebben we ook een felle discussie gevoerd met het college van bestuur over onze rechten bij dit soort plannen. We zouden in eerste instantie adviesrecht op dit plan krijgen, maar wij denken dat dit niet in lijn is met het idee achter onze wettelijke rechten gedefinieerd zijn. De studentenraad heeft samen met de ondernemingsraad namelijk instemmingsrecht op het instellingsplan, waarin strategische keuzes van de instelling opgenomen moeten worden. De discussie ging met name over de vraag of deze verhuizing een strategische keuze is. Het college van bestuur wilde ons hier in eerste instantie niet in tegemoet komen, maar gelukkig is zij hier op terug gekomen en hebben we instemmingsrecht gekregen. In theorie betekent dit dat je het plan zou kunnen tegenhouden, maar dit is niet onze intentie omdat wij zeker de voordelen van dit plan zien. Het zorgt er wel voor dat onze aandachtspunten serieus genomen moeten worden en een plek moeten krijgen in de plannen. We zijn dan ook blij dat we hier constructieve gesprekken over kunnen voeren met de faculteit TBM. Daarnaast willen we ook in toekomst de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en kritisch en constructief mee blijven denken.

Heb je nog vragen of ideeën over dit onderwerp. Mail ze dan vooral naar LDE@oras.nl of bel naar het ORAS-hok (015 278 33 49)

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door