fbpx

TU’s luiden noodklok bij jubileum

(bron: scienceguide)

Vandaag bestaat de 3TU 5 jaar. Zij waarschuwen dat zij tot 1000 promovendi kunnen kwijtraken door de aanpak van minister Verhagen. En SF-ingrepen treffen juist hun bèta-tech talenten. “Een verkeerd signaal aan studenten en bedrijfsleven!”

Het bestuur van de 3TU Federatie heeft bij Verhagen, Zijlstra en de boegbeelden van de Topsectoren in een brief aangegeven het topsectorenbeleid van harte te omarmen maar bij de implementatie ervan tegen urgente zorgpunten aan te lopen. Kernpunt van hun zorg: als er geen continuïteit is in de onderzoeksfinanciering en de nieuwe financieringsstromen uit het Topsectorenbeleid te lang op zich laten wachten, dit kan gaan leiden tot vermindering van ongeveer 1000 promovendi in hun domeinen.

SF-verlies doet talent onrecht  

In de brief worden nog een paar harde noten gekraakt. Vanuit het Topsectorenbeleid is een koppeling met de Europese agenda’s noodzakelijk, waarbij nationale cofinanciering van Europese projecten wordt gehandhaafd en er financiële ruimte is om te voldoen aan matchingverplichtingen. En door de afschaffing van de studiefinanciering voor masteropleidingen, worden de opleidingen van de Technische Universiteiten onevenredig hard getroffen. Dit doet geen recht aan de behoefte die de komende jaren ontstaat aan meer technisch opgeleide jonge mensen, zo stellen de drie besturen samen.

In de afgelopen maanden heeft de samenwerking van de 3TU zich in belangrijke mate gericht op actieve bijdragen aan de totstandkoming van het topsectorenbeleid. De 3 TU’s steunen nadrukkelijk dit beleid. Zij bevestigen het belang om als kennisinstituten en bedrijfsleven een gezamenlijke agenda te hebben. Zij lopen alleen bij de concrete implementatie hiervan tegen een aantal urgente zorgpunten aan.

Geen helderheid over beleid Verhagen 

Het eerste zorgpunt is het ontbreken van helderheid over de continuïteit in de onderzoeksfinanciering. De TU’s worden nu heel snel geconfronteerd met een financieel gat tussen het wegvallen van de financiering van onderzoek uit grote FES programma’s en het op gang komen van nieuwe financieringsstromen uit de topsectoren. Daardoor dreigt een potentiële vermindering van ongeveer 1000 promovendi voor alleen al de TU’s de komende jaren.

Hoewel het ministerie van EL&I op dit moment alternatieve financieringsarrangementen onderzoekt, bestaat bij onder andere het bedrijfsleven nog veel onduidelijkheid rondom investeringen in innovatie. De realisatie van financieringsarrangementen in het kader van het topsectorenbeleid is voor de universiteiten echter zeer urgent.

Haak sterk aan bij succes in Europa

Een ander belangrijk punt is het belang van Europa voor het bestendigen van het concurrentievermogen van Nederland. De Nederlandse kennisinstellingen, waaronder de TU’s, zijn uitstekend aangesloten op Europese programma’s als het Zevende Kaderprogramma (KP7), Eureka programma’s en Joint Undertakings en ‘scoren’ hier bovengemiddeld. Uiteraard is het van belang dat deze sterke positie wordt behouden.

De TU’s pleiten er voor dat de koppeling met de Europese agenda’s een belangrijk speerpunt binnen het topsectorenbeleid wordt waarbij onder meer nationale cofinanciering van Europese projecten wordt gehandhaafd. In het bijzonder is het belangrijk dat de Technische Universiteiten in staat zullen zijn om aan hun matchingverplichtingen in het kader van deelname in Europese projecten te voldoen.

Verkeerd signaal aan studenten en bedrijfsleven 

De TU’s spannen zich in voor het aantrekken van grotere aantallen studenten, het verbeteren van studierendementen en het vergroten van de uitstroom van uitstekend opgeleide ingenieurs. In dat kader zijn zij uiteraard zeer bezorgd over het voornemen van de regering om de studiefinanciering voor tweejarige masteropleidingen volledig af te schaffen. Hierdoor worden studenten bèta en techniek met een twee keer zo hoge eigen bijdrage geconfronteerd als studenten in de alfa en gamma disciplines. Met vuur roepen de 3TU daarom in hun brief; “Een verkeerd signaal aan studenten en bedrijfsleven!”

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door