fbpx

Verslag Overlegvergadering CvB-SR

Vanochtend heeft de Studentenraad zijn maandelijkse Overlegvergadering met het CvB gehad. Op de agenda stond onder andere een bespreking van de verhoging van het BSa naar 45 ECTS volgend collegejaar. Hier is een verslag te vinden van de vergadering. 

Verhoging BSa

De SR is van mening dat de verhoging van het BSa volgend jaar niet kan plaatsvinden. In de eerste plaats is de SR van mening dat faculteiten hier nog niet klaar voor zijn en er gevreesd kan worden voor vele uitvallers aan het einde van collegejaar 2012-2012. Daarnaast is de voorlichting rondom het BSa voor aankomend studenten onvoldoende geweest, wat zorgt voor veel onduidelijkheid omtrent de eisen aan aankomend eerstejaars studenten. Deze argumenten zijn voor de SR reden om aan te geven dat de universiteit nog een jaar zou moeten wachten met een BSa-verhoging naar 45 ECTS. Het CvB wil ondanks deze argumenten de BSa-verhoging niet uitstellen. De SR heeft deze vergadering een ongevraagd negatief advies gegeven over de verhoging van het BSa komend collegejaar en wil een publieke discussie hierover voeren.

Uitzonderingsbepaling BSa

Daarnaast heeft de SR met het College gesproken over de mogelijke kinderziektes van de nieuwe curricula. In de komende jaren zullen deze namelijk sterk gaan veranderen, omdat er overgegaan wordt op modulair onderwijs. De SR voorziet dat studenten door de kinderziektes bepaalde vakken niet zullen halen en is van mening dat een uitzonderingsbepaling hierop van groot belang is. In de overlegvergadering heeft de SR bereikt dat deze uitzonderingsbepaling op korte termijn geformuleerd zal gaan worden. Bekijk hier de brief van de SR aan het CvB voorafgaand aan de vergadering.

Afschaffing masterstufi

Tenslotte heeft het CvB aangegeven dat zij met de drie technische universiteiten samen sterkt zullen gaan staan rondom het afschaffen van de masterstufi. De CvB’s zullen rond het lustrum van de 3TU-federatie een bief sturen naar Den Haag om zich sterk uit te spreken tegen de afschaffing. Ook zullen zij bekijken hoe er vanuit medewerkers van de TU steun gegeven kan worden aan acties vanuit studenten.

Juli herkansingen

Een andere interessant onderwerp wat kort ter sprake kwam, is het eventueel verplaatsen van de zomerherkansingen naar juli in plaats van rond de OWee. Hier zal de volgende overlegvergadering uitgebreid over gesproken worden. De SR ziet hier een aantal voor- en nadelen van.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door