fbpx

Voorinvesteringen

De middelen die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot (dus door het wegvallen van de basisbeurs), maken een flinke investering in de kwaliteit van het hoger onderwijs en daaraan gerelateerde onderzoek mogelijk. Deze middelen zijn echter pas vanaf 2018 beschikbaar. Omdat de student die in de jaren 2015-2017 aankomt in Delft geen basisbeurs ontvangt en ook geen direct profijt heeft van de investeringen die vanaf 2018 gedaan worden, zal de TU Delft tot 2018 uit eigen reserves 6 miljoen op jaar basis extra investeren. Dit worden de voorinvesteringen genoemd.

In de brief die Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft geschreven over de inwerkingtreding ‘Wet studievoorschot hoger onderwijs’ worden enkele richtlijnen genoemd betreffende de voorinvesteringen. Zo zouden de voorinvesteringen moeten bijdragen aan de onderwijskwaliteit, onderwijsgebonden onderzoek en (moderne) infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn meer docenten en lectoren, meer studiebegeleiding, meer contacturen en betere studentenfaciliteiten.

Dit jaar heeft de Centrale Studentenraad instemmingsrecht gekregen op de hoofdlijnen van de begroting. Het College van Bestuur is samen met de medezeggenschap in overleg gegaan om deze hoofdlijnen te definiëren. De grote lijn van de voorinvesteringen valt binnen deze hoofdlijnen. Dit betekent dat de medezeggenschap inzage krijgt in de projecten die gefinancierd worden met de voorinvesteringen en instemmingsrecht krijgt op de hoofdlijnen van de voorinvesteringen.

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door