Symposium

Op 30 maart zal weer het jaarlijkse ORAS Symposium plaatsvinden. Het ORAS symposium trekt elk jaar honderden Delftse studenten, die deelnemen aan een dagvullend programma. Sprekers uit alle hoeken van het land en uit alle hoeken van de arbeidsmarkt komen hun mening geven op ons onderwerp. Het onderwerp heeft als doel de Delftse student een spiegel voor te houden.

Dit jaar is het onderwerp ‘Wie betaalt, bepaalt’ en het symposium zal plaatsvinden in de Aula van de TU Delft. Bedrijven profileren zich steeds nadrukkelijker en specifieker in het hoger onderwijs. Wanneer er vanuit de overheid bezuinigd wordt op het hoger onderwijs, schieten bedrijven bij met financiële middelen om universiteiten te ondersteunen. Krijgen ze daarmee ook invloed op de invulling van het onderwijs? Uiteraard drukt ook de overheid een flinke stempel op de opbouw van het curriculum. In hoeverre heeft de overheid invloed op de bril waarmee studenten naar de ethiek rond bedrijven in de wereld en de impact van innovatie kijken? Is het überhaupt de taak van de overheid en de universiteit om ons ethiek bij te brengen?

Tijdens dit symposium zullen bovenstaande vragen beantwoord worden. Ook zal er gediscussieerd worden over het kritisch opstellen van studenten tegenover invloeden die van buiten de universiteit komen. In hoeverre zijn studenten zelf verantwoordelijk voor de objectiviteit van hun oordeel? Heeft de universiteit de taak studenten in bescherming te nemen tegen commerciële invloeden?

Naast lezingen van sprekers met verschillende achtergronden, zullen er ook workshops georganiseerd worden om studenten de mogelijkheid te bieden interactief met de vraagstukken van het symposium bezig te gaan. Aansluitend zal er een borrel plaatsvinden waar deelnemers nog eens op informele wijze in discussie kunnen gaan met experts en natuurlijk leden van ORAS.

Het volledige programma en meer informatie is te vinden op http://symposium.oras.nl/

Gesponsord door