fbpx

Huidig bestuur

Bestuur 7

Het bestuur van de vereniging van ORAS bestaat uit vier studenten met verschillende studieachtergronden die actief zijn bij verschillende verengingen. Het bestuur bestaat uit drie (standaard) bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en uit een vierde bestuurslid (algemeen bestuurslid) dat tevens fractielid is. Hierdoor wordt een goede communicatie en samenwerking tussen bestuur en fractie gegarandeerd. De vereniging bestaat uit ongeveer 200 studenten die verder kijken dan alleen studiezaken en zich interesseren in medezeggenschap en beleidsvoering binnen de TU Delft.

De vereniging bestaat uit verschillende organen: onder andere het bestuur, de fractie, de Raad van Advies en haar leden (Algemene Leden Vergadering). Het bestuur roept vier keer per studiejaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) bijeen en organiseert maandelijks borrels en activiteiten voor zowel leden als geïnteresseerde studenten.

Het bestuur functioneert sinds studiejaar 2013-2014 als zelfstandig orgaan, voorheen werden eigenlijke bestuurstaken verdeeld over de fractieleden. Dit betekent dat het zelfstandig bestuur zich actief kan richten op het werven van nieuwe leden, het organiseren van borrels en activiteiten, en het laten groeien van de vereniging ORAS. Naast de standaard bestuurlijke taken als vergaderingen leiden, financiën bijhouden en fungeren als aanspreekpunt binnen de vereniging, zet het bestuur zich tevens in om interessante evenementen te organiseren. Denk aan een groot symposium, een debat met politieke helden of bestuurders, interessante lezingen, etc.

Het bestuur zoekt actief nieuwe leden! Geïnteresseerde studenten kunnen lid worden van ORAS. De ORAS-leden vormen samen een gezellige, breed geïnteresseerde club mensen met verschillende studie- en verenigingsachtergronden die ideeën uitwisselen en met elkaar discussiëren over de medezeggenschap

Wil jij ook mee praten over wat de fractie doet in de studentenraad, je mening delen over bepaalde onderwerpen en je ideeën kwijt? Word dan lid van de vereniging ORAS en laat je stem horen!

Ben je geïnteresseerd in een plek in het bestuur volgend jaar? Kijk hier hoe je bestuur van ORAS kan worden!

Bestuursleden

David Sarkisian 

Voorzitter ORAS

Email: David@oras.nl

Dianne Harting

Secretaris ORAS

Email: Dianne@oras.nl

Annelotte Piekema

Penningmeester ORAS

Email: Annelotte@oras.nl

Hielke Piera

Algemeen bestuurslid ORAS

Email: Hielke@oras.nl

Gesponsord door