Onze kandidaten

Step Kruisinga

Meer dan alleen studeren

Hoi! Mijn naam is Step en ik ben op dit moment bezig met het afronden van mijn bachelor Bouwkunde. Ik sta dit jaar op plek 1 op de lijst van ORAS. ORAS gelooft dat je studententijd een uitgelezen kans is om jezelf op allerlei manieren te ontplooien. Delft heeft een unieke studentencultuur, met veel studie- en studentenverenigingen, sport- en cultuur mogelijkheden, maar ook bijvoorbeeld student- en dreamteams. Dit biedt voor velen de mogelijkheid om jezelf ook buiten je studie te ontwikkelen. Daarom moet de TU Delft extracurriculaire activiteiten actief ondersteunen en stimuleren, zodat dit voor iedereen toegankelijk wordt. Vind jij dit ook? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS! 

Bouwkunde – LAGA

Daan van Ginkel

Word de ingenieur van de toekomst

Hey! Ik ben Daan en momenteel zit ik in mijn 3e jaar van LR. Ik sta dit jaar op plek 2 op de lijst van ORAS. De TU Delft is een universiteit die wereldwijd bekendstaat om haar baanbrekende onderzoek en onderwijs van hoge kwaliteit. ORAS wil deze status behouden en verbeteren. Wij staan voor innovatief onderwijs van de hoogste kwaliteit, ondersteund door de juiste faciliteiten met genoeg ruimte voor persoonlijke ontwikkeling! Zo word jij de beste ingenieur die klaar is voor de toekomst!

LR – C.S.R.

Sara Nagtegaal

Jouw welzijn, onze prioriteit

Hoi! Mijn naam is Sara en ik ben in mijn tweede jaar van WB en heb zin om me een jaar in te zetten voor de studentenraad. Ik sta dit jaar op plek 3 op de lijst van ORAS. Jouw welzijn is van hoge prioriteit voor ORAS! Zo werken we aan preventie van mentale problemen en toegankelijkheid en vindbaarheid van de nodige begeleiding. ORAS vindt hetbelangrijk dat jij je op de TU Delft thuis voelt en dat er ruimte is om fouten te maken. Bijvoorbeeld met de ‘Ben je oké?’-campagne werken we aan een studentengemeenschap die naar elkaar omkijkt en waar welzijn altijd bespreekbaar is! Vind jij welzijn ook een belangrijk onderwerp? Stem dan op ORAS op 15 en 16 mei!

WB – SJB

Guus Doldersum

Jouw studie, jouw planning

Hallo! Mijn naam is Guus en ik studeer Technische Wiskunde. Ik sta dit jaar op plek 4 op de lijst van ORAS. ORAS vindt dat jij de regie moet voeren over je eigen studie! Het is van belang dat flexibel onderwijs en de juiste faciliteiten jou daarin ondersteunen. Door flexibel te studeren kun jij je eigen studieritme en -tempo bepalen. Zo zijn er dankzij ORAS XXL-openingstijden tijdens de tentamenweken en is het mogelijk om op een andere faculteit te herkansen. In de toekomst zien we betalen per vak als mogelijkheid. Hierdoor is er ook naast je studie ruimte voor ontwikkeling en kan jij je studententijd precies zo indelen zoals jij dat wilt! Stem daarom 15 en 16 mei op ORAS!

TW – Virgiel

Lisa Kurstjens

Een fijne campus vol gezelligheid

Hi! Ik ben Lisa en ik heb net mijn bachelor Bouwkunde afgerond! Ik sta dit jaar op plek 5 op de lijst van ORAS. ORAS is ervan overtuigd dat goede faciliteiten op campus bijdragen aan een waardevolle studententijd. De campus moet daarom een plek zijn waar alle studenten zich veilig en fijn voelen, maar waar ook sprake is van recreatie en innovatie. Onze campus heeft een unieke studentencultuur, met onder andere diverse faculteitsbarren en ruimte voor sport en cultuur. Wij vinden het namelijk van belang dat elke student moet kunnen studeren én ontspannen op de campus. Op deze manier wordt door de TU Delft het beste van haar studenten naar boven gehaald! Stem daarom 15 en 16 mei op ORAS!

Bouwkunde – Virgiel

Rosalie Fritz

Duurzaamheid als prioriteit

Hoi! Mijn naam is Rosalie en ik ben op dit moment bezig met het afronden van TB. Ik sta dit jaar op plek 6 op de lijst van ORAS. Duurzaamheid is voor ORAS van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat de faciliteiten op de campus gericht zijn op de toekomst. Zo kan je dankzij ORAS printen op gerecycled papier en wordt afval gescheiden. Daarnaast is het de taak van de TU Delft om haar studenten te ondersteunen in groene initiatieven voor duurzaamheid. Op deze manier kunnen de studenten van de TU Delft ook hun bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de energietransitie en de aanpak van klimaatverandering! Stem daarom 15 en 16 mei op ORAS! 

TB – Virgiel

Thomas Herrebout

Feel at home in Delft

Hoi! Mijn naam is Thomas en ik ben op dit moment tweede jaars TB-student. Ik sta dit jaar op plek 7 op de lijst van ORAS. Delft is een stad vol diverse mensen, en bij ORAS geloven we in het belang van een warm welkom voor iedereen! Bij ORAS willen we dat jij je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt in Delft, zodat je het beste uit je studententijd kunt halen. Samen maken we van Delft een plek waar elke student floreert, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Stem daarom 15 en 16 mei op ORAS!

TB – DSB

Lennard Timp

Meer gedeelde studentenhuizen

ORAS gelooft dat gedeelde studentenhuizen belangrijk zijn voor de verbinding tussen studenten. Met diezelfde boodschap heeft ORAS een brief naar de landelijke politiek gestuurd om hiervoor aandacht te vragen. Op deze manier blijven wij ons inzetten voor meer gedeelde studentenhuizen! Vind jij ook dat er meer gedeelde studentenhuizen moeten komen? Stem dan 15 en 15 mei op ORAS!

CSE – DSC

Frederique Hemler

Altijd plek bij de studentenpsycholoog

ORAS ziet de TU Delft als een plek waar je fouten moet kunnen maken en ondersteuning moet krijgen als je niet lekker in je vel zit. Als het even wat minder met je gaat is het belangrijk dat je snel en laagdrempelig bij de studentenpsycholoog terecht kan. Daarom werken wij aan kortere wachttijden bij de studentenpsychologen van de TU Delft. Op deze manier kan elke student die kampt met problemen professionele hulp krijgen! Kies voor korte wachttijden, kies ORAS!

TW – Virgiel

Nikhil Vargese

Meer plek voor internationale verenigingen

Delft heeft een rijke studentencultuur met internationale verenigingen. Deze verenigingen zorgen ervoor dat internationale studenten zich snel thuis voelen in Delft! Op dit moment is de huisvesting van internationale verenigingen onzeker. Om deze reden pleit ORAS voor een vaste plek voor internationale verenigingen! Ben jij het hiermee eens? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS! 

TB – InterDelft

Tim de Vries

Een bruisende Delftse studentencultuur

Delft heeft door zijn vele verschillende studie-, sport-, cultuur- en studentenverenigingen een unieke en bruisende studentencultuur. Op deze manier kunnen studenten deelnemen aan commissies en besturen en vaardigheden ontwikkelen die ze niet tijdens hun studie kunnen opdoen. ORAS is van mening dat de universiteit zorg over deze unieke cultuur moet dragen en studenten moet stimuleren om hier aan deel te nemen. Zo zijn we nu bezig met een campagne om studenten te stimuleren om actief te worden buiten hun studie. Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS! 

TN – DSB

Leanne Oosterlaan

Meer erkenning voor wat jij naast je studie doet

ORAS vindt het belangrijk dat alle studenten zich naast hun studie kunnen ontwikkelen door middel van extracurriculaire activiteiten. Om deze reden pleiten we voor erkenningscertificaten en studiepunten voor het volgen van deze activiteiten. Op deze manier wordt ontwikkeling naast je studie ook daadwerkelijk beloond! Ben jij het hiermee eens? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

TN – Proteus-Eretes

Anne Veenhuizen

Altijd plek voor jou op X

Na het studeren vinden wij het belangrijk dat je ook even kan ontladen door bijvoorbeeld te sporten of muziek te maken. Echter zien we dat klasjes op X snel vol raken en er niet genoeg sportvelden zijn. ORAS wil dat er voor jou altijd een plekje is op X om lekker te ontspannen. Op deze manier zorgen we dat X een uitlaatklep voor alle studenten is. Wil jij ook meer plek op X? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

KT – Laga

Max Leenstra

Geen collegegeld voor bestuurders

Laat jouw ontwikkeling niet tegenhouden door collegegeld! ORAS maakt bestuursjaren toegankelijk voor elke TU Delft student. Wij pleiten voor collegegeld vrijstelling voor voltijds bestuurders. Kies voor ontplooiing zonder financiële zorgen, kies voor ORAS!

WB

Tim Honing

Studenteninspraak op het alcoholbeleid

Evenementen op de campus en in faculteitsbarren maken de campus levendig. Deze zouden dan ook niet onnodig beperkt moeten worden door het alcoholbeleid. Samen met de studentenraad wil ORAS dat studentenorganisaties inspraak hebben op het alcoholbeleid. Mee eens? Stem dan 15 en 16 mei ORAS!

LR

Niels Arensman

Genoeg plekken voor buitenlandervaring

Een ervaring in het buitenland is voor jou een unieke mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen! Zo leer je meer over andere culturen en maak je internationale vrienden! Helaas is een buitenland ervaring op dit moment nog niet voor iedere student mogelijk. Daarom wil ORAS inzetten op het uitbreiden van het aantal plekken bij al onze partneruniversiteiten! Wil jij dit ook?? Stem dan op ORAS op 15 en 16 mei!

TB – Virgiel

Mike Schaap

Ben je oké?’ campagne voor betere sociale veiligheid

ORAS heeft de “Ben je oké?”-campagne van Rutgers naar Delft gebracht om grensoverschrijdend en sociale veiligheid gedrag bespreekbaar te maken en te voorkomen. Wij willen dat de universiteit voor iedereen een prettige en veilige plek is, zonder ongewenste situaties. Vind jij dit ook een belangrijk thema? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS! 

CT

Eline Rosenthal

Financiële ondersteuning voor ontwikkeling naast je studie

ORAS vindt dat iedere student zich moet kunnen ontwikkelen naast zijn studie. Om deze reden pleit ORAS voor meer financiële ondersteuning voor ontwikkeling naast je studie, door middel van verhoging van RPF (Regeling Profileringsfonds) bijvoorbeeld. Op deze manier wordt ontwikkeling naast je studie voor meer studenten toegankelijk! Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

IO – Virgiel

Anniek van Gent

Welzijnsfonds voor verenigingen

Studentenorganisaties organiseren van alles op het gebied van welzijn: symposia, workshops en paneldiscussies. Zo maken we welzijn bespreekbaar en verminderen we het taboe om over je eigen mentale gezondheid te praten. ORAS heeft ervoor gezorgd dat er jaarlijks 35 duizend euro beschikbaar is voor verenigingen om activiteiten rondom welzijn te organiseren. Vind jij dit ook een goed initiatief? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS! 

KT – Laga

Xavier Verwijmeren Kraan

Permanente ‘zachte knip

ORAS wil dat je zonder vertraging door kan stromen naar je master. Daarom pleiten wij voor een permanente zachte knip op de TU Delft, zodat je al aan je master kan beginnen terwijl je de laatste punten van je bachelor haalt. Zo zal geen enkele student ooit meer een jaar lang collegegeld hoeven te betalen voor maar 5 studiepunten. Wil jij dit ook? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS! 

WB – SJB

Margot van de Klok

Alleen betalen voor de vakken die jij volgt

ORAS maakt studeren betaalbaar; betaal alleen voor de vakken die jij volgt! Verspil geen geld aan vakken die je niet wilt/kan volgen. Dus of je nu een bestuursjaar doet, fanatiek sport of wat minder lekker in je vel zit, ORAS zorgt dat jij niet te veel betaalt. En wees gerust, wat ons betreft betaal je nooit meer dan het normale collegegeld! Wil jij dit ook? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS! 

TW – Scoop

Mirthe Giethoorn

Onderwijs met gezonde prestatiedruk

ORAS streeft ernaar dat het onderwijs op een manier is ingericht met gezonde prestatiedruk. Dit betekent dat studenten, die bijvoorbeeld kampen met mentale klachten of een functiebeperking, evenveel waardering en ondersteuning verdienen als honors-studenten. Zo creëren we een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en tot bloei kan komen. Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

Bouwkunde – Laga

Lucas van Rossum

Vrijwilligerswerk voor Delft met StudentDoet

ORAS heeft in samenwerking met StudentenVrijwilligerswerkDelft (SVD) al twee jaar op rij een StudentDoet-dag georganiseerd. Tijdens deze dag zetten studenten zich in voor de stad Delft. Zo faciliteren studenten- en studieverenigingen in samenwerking met maatschappelijke organisaties vrijwilligersacties. Ook vindt er op deze dag een benefietconcert plaats, waarbij geld opgehaald wordt voor een goed doel. Op deze manier zet ORAS zich in voor het studentimago in de stad Delft. Vind jij dit ook een belangrijk thema? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

WB – C.S.R.

Tom Blokland

ChatGPT 4.0 voor iedere student

Nieuwe (AI-)technologieën als ChatGPT zijn in opkomst en worden veel gebruikt door studenten als ondersteuning bij het studeren. ORAS vindt dat de TU Delft het gebruik van AI moet omarmen en dat nieuwe ontwikkelingen als ChatGPT in het curriculum worden opgenomen. Om studenten hierbij te ondersteunen wil ORAS studenten een ChatGPT 4.0 licentie aanbieden! Wil jij dit ook? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

MT – Laga

Hein Schröder

Grote supermarkt op de TU

Vergeet jij ook weleens je lunch of avondeten als je gaat studeren? Wat ORAS betreft komt er een grote en betaalbare supermarkt op de campus. Zo kan jij lekker blijven studeren! Wil jij ook een grote supermarkt op de TU? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

ET – Thor

Jan Hulsebosch

Minder deadlines, meer welzijn

ORAS gelooft dat het stellen van onnodige deadlines niet bijdraagt aan goed onderwijs. Daarom zetten wij ons in voor minder deadlines, zodat jij meer ruimte hebt om je studie zelf in te delen en de beste resultaten te behalen. Geen onnodige stress meer door tijdsdruk! Ben jij het hiermee eens? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

MST

Lotte Rutten

Gratis menstruatieproducten door ORAS

Iedere student moet zich comfortabel voelen op de TU. Zo hebben we ervoor gezorgd dat bij elk servicepunt gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn voor noodgevallen. In de toekomst wil ORAS dat de menstruatieproducten op iedere wc verkrijgbaar zijn! Wil jij dit
ook? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

LST

Sjoerd Haverlag

De GreenWeek inspireert jou

Het is belangrijk dat de TU Delft haar studenten stimuleert en inspireert op het gebied van duurzaamheid. Om deze reden heeft ORAS in samenwerking met een aantal studieverenigingen en GreenTU een campus-brede GreenWeek opgestart. Tijdens deze week worden er diverse activiteiten omtrent duurzaamheid georganiseerd. Zo inspireren we iedere TU Delft student! Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

TN – Thor

Sander van Grootveld

XXL-openingstijden: studeren wanneer jij wil

Dankzij ORAS zijn er in de tentamenweken XXL-openingstijden. Op deze manier zijn studiegebouwen langer open en kan jij nog tot in de late uurtjes door blokken. Zo kun jij studeren op de momenten dat het jou uitkomt! Vind jij dit ook een goed idee? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

AES

Hester Zoet

Alle colleges op collegerama

ORAS zorgt ervoor dat je altijd en overal kan studeren! Wij vinden het belangrijk dat colleges live gestreamd worden op Collegerama, zodat je vragen kan stellen aan de docent als je niet fysiek aanwezig kunt zijn. Ook worden wat ORAS betreft alle colleges opgenomen en op Collegerama gezet, zo kun jij je eigen planning maken en heb je de vrijheid om zelf te kiezen wanneer je studeert. Wil jij ook dat alle colleges beschikbaar zijn op collegerama? Stem dan 15 en 16 mei op ORAS!

NB – Proteus-Eretes

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!