Announcement of the 214th meeting Student Council – Executive Board

On wednesday the 21st of November the 214th meeting between the Student Council and the Executive Board will take place. The meeting Op woensdag 21 november zal de 214e overlegvergadering tussen de Studentenraad en het College van Bestuur plaatsvinden. The meeting will take place from 9:30 to 11:00 in the large meeting room, Building 26B, […]

Aankondiging van de 214e overlegvergadering

Op woensdag 21 november zal de 214e overlegvergadering tussen de Studentenraad en het College van Bestuur plaatsvinden. De vergadering zal plaats vinden van 9:30 tot 11:00 in de grote vergaderzaal, Gebouw 26B, Van der Burghweg 1, 1e verdieping. Op de agenda staan de volgende punten: Flexstuderen Vision on Integrity 2018-2024 Update uit de studentenwereld Green Office […]