binnenhof

Naar aanleiding van de presentatie van het regeerakkoord hebben wij als studentenraad in samenwerking met de studentenvertegenwoordigers van de vier TU’s en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) een open brief geschreven aan de coalitie. In deze brief roept de SR de coalitie op om een concrete toezegging te doen om meer geld te investeren in het technisch hoger onderwijs. We geloven dat er een structurele bijdrage bovenop de huidige onderwijsbegroting nodig is, die aan de behoefte van de 4TU voldoet om het technisch hoger onderwijs in Nederland tot de wereldtop te laten behoren.

We zijn als SR blij dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord aandacht besteedt aan het belang van techniek en technische universiteiten in de samenleving. Echter worden er geen concrete toezeggingen gedaan om de tekortschietende financiering van de TU Delft, de TU Eindhoven, de Universiteit Twente en Wageningen University (4TU) tegemoet te komen. Zo schrijven wij in de brief: “Wij, studentenvertegenwoordigers, vinden de specifieke aandacht voor technische opleidingen in het regeerakkoord onverenigbaar met de onduidelijkheid in de onderwijsbegroting.”

Samen met de andere studentenvertegenwoordigers wijzen wij de partijen erop dat door de enorme groei van studenten de bekostiging per student de afgelopen tien jaar met een derde is teruggelopen. Ook brengen we onder aandacht dat de opleidingscapaciteit van de technische universiteiten steeds meer onder druk komt te staan: collegebanken zitten overvol, er is een groot tekort aan studiewerkplekken en de werkdruk voor docenten wordt steeds groter. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost door een structureel hogere investering in onderwijs.

Om de onderwijskwaliteit te waarborgen zijn de TU’s afgelopen jaren genoodzaakt geweest studentenstops (numeri fixi) in te voeren. De SR drukt de coalitie op het hart dat zonder een concrete toezegging universiteiten gedwongen zullen worden de studentenstops grotendeels in stand te houden, wat de toegankelijkheid van het onderwijs verder in gevaar brengt. Volgens de SR is het op dit moment onzeker wat het regeerakkoord zal betekenen voor de toekomst van de technische universiteiten.

Daarom roepen de SR, studentenvertegenwoordigers van de 4TU en het ISO de coalitie op om duidelijkheid te bieden door een concrete toezegging te doen: een belofte die tegemoetkomt aan de behoefte van onze universiteiten om ons onderwijs toegankelijk en van wereldniveau te laten blijven.

De volledige brief is hier te lezen.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!